Nhị Thủ Lô [ 20 - 01 - 2020 ]

Lô Miễn Phí
Bạn cần Mở tài khoản để xem lô

Miền Bắc
18:15

Tp Hcm
16:15

Đồng Tháp
16:15

Huế
17:15

Phú Yên
17:15

Bạch Thủ Lô [ 20 - 01 - 2020 ]

Miền Bắc
18:15

Tp Hcm
16:15

Huế
17:15

Phú Yên
17:15

Song Thủ Lô [ 20 - 01 - 2020 ]

Miền Bắc
18:15

Tp Hcm
16:15

Đồng Tháp
16:15

Huế
17:15

Phú Yên
17:15

Bạch Thủ Lô Là Gì?

Mỗi ngày đánh 5 đài:
Đài 1: 1 lô - vốn 18
Đài 2: 1 lô - vốn 18
Đài 3: 1 lô - vốn 18
Đài 4: 1 lô - vốn 18
Đài 5: 1 lô - vốn 27
Trúng 1 lô ăn 99
Vốn 1 ngày, nếu bao 1K:
18 * 4 + 27 = 99K
Nếu không trúng lô nào
-99K
Nếu trúng 1 lô:
1 * 99 - 99 = 0K
Nếu trúng 2 lô:
2 * 99 - 99 = +99K
Trúng 2 lô trở lên là có lời
Đó là thống kê khi Bao lô 1K
Nếu bạn Bao lô 10K, thì x10
Nếu bạn Bao lô 100K, thì x100

Song Thủ Lô Là Gì?

Mỗi ngày đánh 5 đài:
Đài 1: 2 lô - vốn 18 * 2
Đài 2: 2 lô - vốn 18 * 2
Đài 3: 2 lô - vốn 18 * 2
Đài 4: 2 lô - vốn 18 * 2
Đài 5: 2 lô - vốn 27 * 2
Trúng 1 lô ăn 99
Vốn 1 ngày, nếu bao 1K:
18 * 2 * 4 + 27 * 2 = 198K
Nếu không trúng lô nào
-198K
Nếu trúng 1 lô:
1 * 99 - 198 = -99K
Nếu trúng 2 lô:
2 * 99 - 198 = 0K
Nếu trúng 3 lô:
3 * 99 - 198 = +99K
Trúng 3 lô trở lên là có lời
Đó là thống kê khi Bao lô 1K
Nếu bạn Bao lô 10K, thì x10
Nếu bạn Bao lô 100K, thì x100

Nhị Thủ Lô Là Gì?

Mỗi ngày đánh 5 đài:
Đài 1: 2 lô - vốn 18 * 2
Đài 2: 2 lô - vốn 18 * 2
Đài 3: 2 lô - vốn 18 * 2
Đài 4: 2 lô - vốn 18 * 2
Đài 5: 2 lô - vốn 27 * 2
Trúng 1 lô ăn 99
Vốn 1 ngày, nếu bao 1K:
18 * 2 * 4 + 27 * 2 = 198K
Nếu không trúng lô nào
-198K
Nếu trúng 1 lô:
1 * 99 - 198 = -99K
Nếu trúng 2 lô:
2 * 99 - 198 = 0K
Nếu trúng 3 lô:
3 * 99 - 198 = +99K
Trúng 3 lô trở lên là có lời
Đó là thống kê khi Bao lô 1K
Nếu bạn Bao lô 10K, thì x10
Nếu bạn Bao lô 100K, thì x100

Ký Hiệu Đài

Đài 1, 2: đài Miền Nam
Đài 3, 4: đài Miền Trung
Đài 5: đài Miền Bắc


Thuật toán đã sử dụng
-+-
AI LODEVN CLOUD 2.3.21
...để đưa ra dự đoán
-+-
©2020 LodeVN
©Nơi của những nhà đầu tư thành công