79SoDo Nhà cái Lớn + Uy tín (Lô đề, Banh bóng, Casino, Tài xỉu, Xóc đĩa, Bầu cua, Xì dách, Bacarat,... gì cũng có)
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
 
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời+
04-35.5-35.5
05+163.5+128
06-35.5+92.5
07-35.5+57
08-135-78
09+362.5+284.5
10+64+348.5
11-135+213.5
12-35.5+178
13-35.5+142.5
14-35.5+107
15-35.5+71.5
16+163.5+235
17-135+100
18-35.5+64.5
19+64+128.5
20+163.5+292
21-135+157
22+163.5+320.5
23-35.5+285
24-135+150
25-35.5+114.5
26-135-20.5
27-135-155.5
28+263+107.5
29-35.5+72
30-35.5+36.5
27 ngày+36.5+36.5
ĐàiLời
5+36.5
30 / 01 / 2022Chốt-35.5
Miền Bắc
Đài 5
410 371 520 600 460-35.5
29 / 01 / 2022Chốt-35.5
Miền Bắc
Đài 5
200 570 061 480 600-35.5
28 / 01 / 2022Chốt+263
Miền Bắc
Đài 5
560 060 780 081 793+263
27 / 01 / 2022Chốt-135
Miền Bắc
Đài 5
620 860 190 890 200-135
26 / 01 / 2022Chốt-135
Miền Bắc
Đài 5
160 100 530 050 030-135
25 / 01 / 2022Chốt-35.5
Miền Bắc
Đài 5
120 540 960 311 770-35.5
24 / 01 / 2022Chốt-135
Miền Bắc
Đài 5
910 740 650 280 370-135
23 / 01 / 2022Chốt-35.5
Miền Bắc
Đài 5
150 200 160 001 740-35.5
22 / 01 / 2022Chốt+163.5
Miền Bắc
Đài 5
110 190 262 730 541+163.5
21 / 01 / 2022Chốt-135
Miền Bắc
Đài 5
490 320 670 600 330-135
20 / 01 / 2022Chốt+163.5
Miền Bắc
Đài 5
530 230 252 810 281+163.5
19 / 01 / 2022Chốt+64
Miền Bắc
Đài 5
720 920 681 611 220+64
18 / 01 / 2022Chốt-35.5
Miền Bắc
Đài 5
651 820 160 790 370-35.5
17 / 01 / 2022Chốt-135
Miền Bắc
Đài 5
200 250 100 320 360-135
16 / 01 / 2022Chốt+163.5
Miền Bắc
Đài 5
120 991 300 200 392+163.5
15 / 01 / 2022Chốt-35.5
Miền Bắc
Đài 5
210 880 521 740 140-35.5
14 / 01 / 2022Chốt-35.5
Miền Bắc
Đài 5
360 880 321 510 830-35.5
13 / 01 / 2022Chốt-35.5
Miền Bắc
Đài 5
640 940 000 511 890-35.5
12 / 01 / 2022Chốt-35.5
Miền Bắc
Đài 5
820 290 240 630 181-35.5
11 / 01 / 2022Chốt-135
Miền Bắc
Đài 5
950 480 700 510 590-135
10 / 01 / 2022Chốt+64
Miền Bắc
Đài 5
680 771 040 720 541+64
09 / 01 / 2022Chốt+362.5
Miền Bắc
Đài 5
872 001 080 561 221+362.5
08 / 01 / 2022Chốt-135
Miền Bắc
Đài 5
030 700 140 380 310-135
07 / 01 / 2022Chốt-35.5
Miền Bắc
Đài 5
900 531 970 390 350-35.5
06 / 01 / 2022Chốt-35.5
Miền Bắc
Đài 5
420 401 540 260 280-35.5
05 / 01 / 2022Chốt+163.5
Miền Bắc
Đài 5
290 251 210 922 260+163.5
04 / 01 / 2022Chốt-35.5
Miền Bắc
Đài 5
901 910 620 950 350-35.5

Vị Trí Từng Số

12345
-331-32.5+67
10
+67
5
+266
5