79SoDo Nhà cái Lớn + Uy tín (Lô đề, Banh bóng, Casino, Tài xỉu, Xóc đĩa, Bầu cua, Xì dách, Bacarat,... gì cũng có)
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
 
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời+
04+109+109
05+109+218
06+9.5+227.5
07-90+137.5
08+9.5+147
09+109+256
10+9.5+265.5
11+208.5+474
12+9.5+483.5
13-90+393.5
14+109+502.5
15+109+611.5
16+109+720.5
17+208.5+929
18+9.5+938.5
19+9.5+948
20+109+1,057
21-90+967
22-90+877
23+9.5+886.5
24+9.5+896
25-90+806
26+109+915
27-90+825
28-90+735
29+9.5+744.5
30-90+654.5
31-90+564.5
28 ngày+564.5+564.5
ĐàiLời
4+564.5
31 / 01 / 2022Chốt-90
Phú Yên
Đài 4
730 080 260 450 210-90
30 / 01 / 2022Chốt-90
Khánh Hòa
Đài 4
500 040 950 330 580-90
29 / 01 / 2022Chốt+9.5
Quảng Ngãi
Đài 4
740 960 411 370 190+9.5
28 / 01 / 2022Chốt-90
Ninh Thuận
Đài 4
370 700 950 660 930-90
27 / 01 / 2022Chốt-90
Quảng Bình
Đài 4
890 590 200 720 150-90
26 / 01 / 2022Chốt+109
Khánh Hòa
Đài 4
261 250 331 550 860+109
25 / 01 / 2022Chốt-90
Quảng Nam
Đài 4
920 850 260 080 050-90
24 / 01 / 2022Chốt+9.5
Phú Yên
Đài 4
370 020 160 011 350+9.5
23 / 01 / 2022Chốt+9.5
Khánh Hòa
Đài 4
810 420 430 140 411+9.5
22 / 01 / 2022Chốt-90
Quảng Ngãi
Đài 4
720 840 540 810 230-90
21 / 01 / 2022Chốt-90
Ninh Thuận
Đài 4
260 480 560 410 870-90
20 / 01 / 2022Chốt+109
Quảng Bình
Đài 4
881 860 370 061 710+109
19 / 01 / 2022Chốt+9.5
Khánh Hòa
Đài 4
340 690 990 161 870+9.5
18 / 01 / 2022Chốt+9.5
Quảng Nam
Đài 4
290 790 810 431 020+9.5
17 / 01 / 2022Chốt+208.5
Phú Yên
Đài 4
261 471 220 480 401+208.5
16 / 01 / 2022Chốt+109
Khánh Hòa
Đài 4
560 992 870 680 250+109
15 / 01 / 2022Chốt+109
Quảng Ngãi
Đài 4
710 990 961 950 801+109
14 / 01 / 2022Chốt+109
Ninh Thuận
Đài 4
080 280 041 591 540+109
13 / 01 / 2022Chốt-90
Quảng Bình
Đài 4
150 000 610 030 860-90
12 / 01 / 2022Chốt+9.5
Khánh Hòa
Đài 4
540 040 110 631 710+9.5
11 / 01 / 2022Chốt+208.5
Quảng Nam
Đài 4
611 530 731 630 151+208.5
10 / 01 / 2022Chốt+9.5
Phú Yên
Đài 4
430 801 460 670 360+9.5
09 / 01 / 2022Chốt+109
Khánh Hòa
Đài 4
820 210 561 260 011+109
08 / 01 / 2022Chốt+9.5
Quảng Ngãi
Đài 4
870 020 071 720 890+9.5
07 / 01 / 2022Chốt-90
Ninh Thuận
Đài 4
830 980 280 920 080-90
06 / 01 / 2022Chốt+9.5
Quảng Bình
Đài 4
831 310 190 210 670+9.5
05 / 01 / 2022Chốt+109
Khánh Hòa
Đài 4
290 780 110 470 212+109
04 / 01 / 2022Chốt+109
Quảng Nam
Đài 4
912 680 300 980 550+109

Vị Trí Từng Số

12345
+192.5
5
-106+192.5
10
+93
8
+192.5
8