79SoDo Nhà cái Lớn + Uy tín (Lô đề, Banh bóng, Casino, Tài xỉu, Xóc đĩa, Bầu cua, Xì dách, Bacarat,... gì cũng có)
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây
 
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời+
01+63.5+63.5
02+63.5+127
03-36+91
04-36+55
05-36+19
06+63.5+82.5
07-36+46.5
08-36+10.5
09+63.5+74
10+63.5+137.5
11+63.5+201
12+63.5+264.5
13-36+228.5
14-36+192.5
15+163+355.5
16-36+319.5
17+163+482.5
18-36+446.5
19-36+410.5
20-36+374.5
21-36+338.5
22+63.5+402
23-36+366
24-36+330
25-36+294
26+63.5+357.5
27-36+321.5
28+63.5+385
29-36+349
30-36+313
31-36+277
31 ngày+277+277
ĐàiLời
4+277
31 / 01 / 2022Chốt-36
Phú Yên
Đài 4
080 930-36
30 / 01 / 2022Chốt-36
Khánh Hòa
Đài 4
840 710-36
29 / 01 / 2022Chốt-36
Quảng Ngãi
Đài 4
010 810-36
28 / 01 / 2022Chốt+63.5
Ninh Thuận
Đài 4
301 330+63.5
27 / 01 / 2022Chốt-36
Quảng Bình
Đài 4
200 890-36
26 / 01 / 2022Chốt+63.5
Khánh Hòa
Đài 4
160 531+63.5
25 / 01 / 2022Chốt-36
Quảng Nam
Đài 4
920 050-36
24 / 01 / 2022Chốt-36
Phú Yên
Đài 4
940 860-36
23 / 01 / 2022Chốt-36
Khánh Hòa
Đài 4
200 120-36
22 / 01 / 2022Chốt+63.5
Quảng Ngãi
Đài 4
951 830+63.5
21 / 01 / 2022Chốt-36
Ninh Thuận
Đài 4
020 340-36
20 / 01 / 2022Chốt-36
Quảng Bình
Đài 4
040 800-36
19 / 01 / 2022Chốt-36
Khánh Hòa
Đài 4
870 940-36
18 / 01 / 2022Chốt-36
Quảng Nam
Đài 4
760 900-36
17 / 01 / 2022Chốt+163
Phú Yên
Đài 4
581 261+163
16 / 01 / 2022Chốt-36
Khánh Hòa
Đài 4
540 050-36
15 / 01 / 2022Chốt+163
Quảng Ngãi
Đài 4
771 961+163
14 / 01 / 2022Chốt-36
Ninh Thuận
Đài 4
820 610-36
13 / 01 / 2022Chốt-36
Quảng Bình
Đài 4
510 010-36
12 / 01 / 2022Chốt+63.5
Khánh Hòa
Đài 4
710 701+63.5
11 / 01 / 2022Chốt+63.5
Quảng Nam
Đài 4
930 731+63.5
10 / 01 / 2022Chốt+63.5
Phú Yên
Đài 4
391 360+63.5
09 / 01 / 2022Chốt+63.5
Khánh Hòa
Đài 4
561 930+63.5
08 / 01 / 2022Chốt-36
Quảng Ngãi
Đài 4
990 980-36
07 / 01 / 2022Chốt-36
Ninh Thuận
Đài 4
130 090-36
06 / 01 / 2022Chốt+63.5
Quảng Bình
Đài 4
930 741+63.5
05 / 01 / 2022Chốt-36
Khánh Hòa
Đài 4
970 990-36
04 / 01 / 2022Chốt-36
Quảng Nam
Đài 4
470 300-36
03 / 01 / 2022Chốt-36
Phú Yên
Đài 4
540 040-36
02 / 01 / 2022Chốt+63.5
Khánh Hòa
Đài 4
500 901+63.5
01 / 01 / 2022Chốt+63.5
Quảng Ngãi
Đài 4
821 490+63.5