23 / 01 / 2022ChốtLời
Khánh Hòa
Đài 4
Đăng nhập là thấy
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22-26.5
21-54
20+45.5
19-26.5
18+45.5
17+9.5
16+9.5
15-126
14+45.5
13+45.5
12-90
11-54
10-54
09-54
08+45.5
07-54
06-54
05-54
04+145
03-54
02+45.5
01+45.5
22 ngày-218.5
22 / 01 / 2022Chốt-26.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
791 040+63.5
Đà Nẵng
Đài 3
160 960-36
Miền Bắc
Đài 5
750 600-54
21 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
180 440-54
20 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
491 030+45.5
19 / 01 / 2022Chốt-26.5
Đà Nẵng
Đài 3
840 700-36
Khánh Hòa
Đài 4
270 210-36
Miền Bắc
Đài 5
901 710+45.5
18 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
241 910+45.5
17 / 01 / 2022Chốt+9.5
Hồ Chí Minh
Đài 1
020 660-36
Miền Bắc
Đài 5
070 411+45.5
16 / 01 / 2022Chốt+9.5
Khánh Hòa
Đài 4
461 860+63.5
Miền Bắc
Đài 5
800 160-54
15 / 01 / 2022Chốt-126
Hồ Chí Minh
Đài 1
810 640-36
Đà Nẵng
Đài 3
800 840-36
Miền Bắc
Đài 5
000 310-54
14 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
261 690+45.5
13 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
381 290+45.5
12 / 01 / 2022Chốt-90
Khánh Hòa
Đài 4
460 470-36
Miền Bắc
Đài 5
470 050-54
11 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
720 060-54
10 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
580 840-54
09 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
890 810-54
08 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
790 651+45.5
07 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
950 380-54
06 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
050 030-54
05 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
490 290-54
04 / 01 / 2022Chốt+145
Miền Bắc
Đài 5
370 462+145
03 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
850 350-54
02 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
930 161+45.5
01 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
441 160+45.5