23 / 01 / 2022ChốtLời
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22+45.5
21-54
20+45.5
19-54
18-54
17-54
16+45.5
15-54
14+45.5
13-54
12-54
11+45.5
10+45.5
09-54
08-54
07-54
06-54
05+45.5
04-54
03-54
02+145
01+145
22 ngày-93.5
22 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
190 101+45.5
21 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
670 580-54
20 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
491 530+45.5
19 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
100 360-54
18 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
100 350-54
17 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
620 200-54
16 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
361 370+45.5
15 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
790 430-54
14 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
630 261+45.5
13 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
630 220-54
12 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
050 460-54
11 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
720 581+45.5
10 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
351 740+45.5
09 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
700 420-54
08 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
640 520-54
07 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
860 400-54
06 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
480 730-54
05 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
740 251+45.5
04 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
400 100-54
03 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
730 810-54
02 / 01 / 2022Chốt+145
Miền Bắc
Đài 5
481 891+145
01 / 01 / 2022Chốt+145
Miền Bắc
Đài 5
992 280+145