23 / 01 / 2022ChốtLời
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22+45.5
21-54
20-54
19+45.5
18-54
17+45.5
16-54
15-54
14-54
13-54
12-54
11+45.5
10+45.5
09+45.5
08-54
07-54
06+45.5
05-54
04-54
03-54
02+45.5
01-54
22 ngày-392
22 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
401 990+45.5
21 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
560 930-54
20 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
400 300-54
19 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
081 820+45.5
18 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
080 160-54
17 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
810 171+45.5
16 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
380 450-54
15 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
420 140-54
14 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
170 570-54
13 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
090 700-54
12 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
020 860-54
11 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
241 480+45.5
10 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
870 551+45.5
09 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
001 490+45.5
08 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
700 460-54
07 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
090 750-54
06 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
390 401+45.5
05 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
210 440-54
04 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
620 720-54
03 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
500 010-54
02 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
481 280+45.5
01 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
510 480-54