23 / 01 / 2022ChốtLời
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22-54
21-54
20+45.5
19-54
18+145
17+45.5
16-54
15+45.5
14-54
13-54
12+45.5
11-54
10+45.5
09-54
08-54
07+145
06+45.5
05-54
04-54
03+45.5
02-54
01-54
22 ngày-93.5
22 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
990 010-54
21 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
560 730-54
20 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
370 541+45.5
19 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
880 720-54
18 / 01 / 2022Chốt+145
Miền Bắc
Đài 5
851 231+145
17 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
791 100+45.5
16 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
590 200-54
15 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
071 890+45.5
14 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
610 870-54
13 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
940 600-54
12 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
210 201+45.5
11 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
540 010-54
10 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
030 501+45.5
09 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
610 390-54
08 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
970 450-54
07 / 01 / 2022Chốt+145
Miền Bắc
Đài 5
601 331+145
06 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
390 561+45.5
05 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
210 950-54
04 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
530 330-54
03 / 01 / 2022Chốt+45.5
Miền Bắc
Đài 5
991 670+45.5
02 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
110 910-54
01 / 01 / 2022Chốt-54
Miền Bắc
Đài 5
510 120-54