Nếu bạn chưa có tài khoản Cược Online tại nhà cái 79SoDo hoặc trở thành Cộng Tác Viên kiếm tiền cùng nhà cái 79SoDo thì Bấm Vào Đây

Tây Ninh - 26 / 06 / 2022
Đường Cầu Đang Chạy

Chu Kỳ 0 - Mới ra ở kỳ quay gần nhất
001 011 101 131 212 291 321 372 441 661 812 841 901 911 971
Tỷ lệ trúng: 3 / 15 - 20.0%
Chu kỳ ở kỳ quay Trước vừa mới Trúng:
_: 3 cầu - 00 37 81
_: 3 cầu - 32 66 84
_: 2 cầu - 01 13
_: 2 cầu - 90 97
_: 1 cầu - 10
_: 1 cầu - 21
_: 1 cầu - 29
_: 1 cầu - 44
_: 1 cầu - 91
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 1 - Chưa ra sau 1 kỳ quay gần nhất
06 12 16 26 42 45 50 53 65 73 80 86 93
Tỷ lệ trúng: 2 / 13 - 15.4%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 2 - Chưa ra sau 2 kỳ quay gần nhất
04 07 09 15 20 30 33 51 59 63 68 72
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 3 - Chưa ra sau 3 kỳ quay gần nhất
02 05 17 35 47 61 64 67 70 74 95 96
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 4 - Chưa ra sau 4 kỳ quay gần nhất
03 34 39 55 69 82 89 98
Tỷ lệ trúng: 3 / 8 - 37.5%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 5 - Chưa ra sau 5 kỳ quay gần nhất
11 28 56 58 83
Tỷ lệ trúng: 1 / 5 - 20.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 6 - Chưa ra sau 6 kỳ quay gần nhất
14 25 36 49 54 60 71 88
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 7 - Chưa ra sau 7 kỳ quay gần nhất
23 43 76 78 92 99
Tỷ lệ trúng: 1 / 6 - 16.7%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 8 - Chưa ra sau 8 kỳ quay gần nhất
18 19 75 85
Tỷ lệ trúng: 2 / 4 - 50.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 9 - Chưa ra sau 9 kỳ quay gần nhất
22 27 57
Tỷ lệ trúng: 1 / 3 - 33.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 10 - Chưa ra sau 10 kỳ quay gần nhất
24 41 46
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 11 - Chưa ra sau 11 kỳ quay gần nhất
31 38 40 77
Tỷ lệ trúng: 1 / 4 - 25.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 15 - Chưa ra sau 15 kỳ quay gần nhất
08
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 16 - Chưa ra sau 16 kỳ quay gần nhất
52 79 94
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 17 - Chưa ra sau 17 kỳ quay gần nhất
48
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 18 - Chưa ra sau 18 kỳ quay gần nhất
87
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 24 - Chưa ra sau 24 kỳ quay gần nhất
62
Bấm vào từng cầu để xem