Nếu bạn chưa có tài khoản Cược Online tại nhà cái 79SoDo hoặc trở thành Cộng Tác Viên kiếm tiền cùng nhà cái 79SoDo thì Bấm Vào Đây

Quảng Ngãi - 27 / 06 / 2022
Đường Cầu Đang Chạy

Chu Kỳ 0 - Mới ra ở kỳ quay gần nhất
001 021 192 212 251 361 401 431 471 571 671 691 781 801 871 981
Tỷ lệ trúng: 4 / 16 - 25.0%
Chu kỳ ở kỳ quay Trước vừa mới Trúng:
_: 5 cầu - 40 47 67 69 87
_: 4 cầu - 25 36 43 78
_: 2 cầu - 19 80
_: 1 cầu - 00
_: 1 cầu - 02
_: 1 cầu - 21
_: 1 cầu - 57
_: 1 cầu - 98
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 1 - Chưa ra sau 1 kỳ quay gần nhất
01 07 09 14 28 34 50 56 64 66 70 74 81 90
Tỷ lệ trúng: 5 / 14 - 35.7%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 2 - Chưa ra sau 2 kỳ quay gần nhất
12 16 30 33 39 52 71 83 91 94 95
Tỷ lệ trúng: 1 / 11 - 9.1%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 3 - Chưa ra sau 3 kỳ quay gần nhất
06 20 23 26 45 49 53 73 79 97
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 4 - Chưa ra sau 4 kỳ quay gần nhất
05 15 17 18 27 37 38 42 54 86
Tỷ lệ trúng: 1 / 10 - 10.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 5 - Chưa ra sau 5 kỳ quay gần nhất
11 13 29 51 58 63 75
Tỷ lệ trúng: 2 / 7 - 28.6%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 6 - Chưa ra sau 6 kỳ quay gần nhất
08 46 68 82 89
Tỷ lệ trúng: 1 / 5 - 20.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 7 - Chưa ra sau 7 kỳ quay gần nhất
04 24 31 35 59 60 62
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 8 - Chưa ra sau 8 kỳ quay gần nhất
93 99
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 9 - Chưa ra sau 9 kỳ quay gần nhất
76 85
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 10 - Chưa ra sau 10 kỳ quay gần nhất
03 48 92
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 12 - Chưa ra sau 12 kỳ quay gần nhất
44 55
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 13 - Chưa ra sau 13 kỳ quay gần nhất
77
Tỷ lệ trúng: 1 / 1 - 100.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 14 - Chưa ra sau 14 kỳ quay gần nhất
88
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 15 - Chưa ra sau 15 kỳ quay gần nhất
61
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 16 - Chưa ra sau 16 kỳ quay gần nhất
10 96
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 18 - Chưa ra sau 18 kỳ quay gần nhất
41
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 19 - Chưa ra sau 19 kỳ quay gần nhất
65
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 20 - Chưa ra sau 20 kỳ quay gần nhất
84
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 21 - Chưa ra sau 21 kỳ quay gần nhất
72
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 24 - Chưa ra sau 24 kỳ quay gần nhất
22
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 30 - Chưa ra sau 30 kỳ quay gần nhất
32
Bấm vào từng cầu để xem