Nếu bạn chưa có tài khoản Cược Online tại nhà cái 79SoDo hoặc trở thành Cộng Tác Viên kiếm tiền cùng nhà cái 79SoDo thì Bấm Vào Đây

Quảng Bình - 26 / 06 / 2022
Đường Cầu Đang Chạy

Chu Kỳ 0 - Mới ra ở kỳ quay gần nhất
001 022 161 171 221 241 251 271 321 341 391 481 611 621 711 751 991
Tỷ lệ trúng: 3 / 17 - 17.6%
Chu kỳ ở kỳ quay Trước vừa mới Trúng:
_: 3 cầu - 32 62 99
_: 2 cầu - 00 24
_: 2 cầu - 02 25
_: 2 cầu - 16 61
_: 2 cầu - 17 71
_: 2 cầu - 22 48
_: 1 cầu - 27
_: 1 cầu - 34
_: 1 cầu - 39
_: 1 cầu - 75
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 1 - Chưa ra sau 1 kỳ quay gần nhất
05 06 12 13 14 21 38 40 44 46 50 81 91
Tỷ lệ trúng: 2 / 13 - 15.4%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 2 - Chưa ra sau 2 kỳ quay gần nhất
20 23 28 55 58 66 76 78 88 96
Tỷ lệ trúng: 1 / 10 - 10.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 3 - Chưa ra sau 3 kỳ quay gần nhất
07 10 11 15 33 43 47 56 57 63 73 97
Tỷ lệ trúng: 2 / 12 - 16.7%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 4 - Chưa ra sau 4 kỳ quay gần nhất
29 35 52 60 67 80 93
Tỷ lệ trúng: 2 / 7 - 28.6%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 5 - Chưa ra sau 5 kỳ quay gần nhất
37 41 49 70 90
Tỷ lệ trúng: 2 / 5 - 40.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 6 - Chưa ra sau 6 kỳ quay gần nhất
36 89 92
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 7 - Chưa ra sau 7 kỳ quay gần nhất
01 08 09 31
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 8 - Chưa ra sau 8 kỳ quay gần nhất
03 26 45 53 69 72
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 9 - Chưa ra sau 9 kỳ quay gần nhất
30 59 84
Tỷ lệ trúng: 2 / 3 - 66.7%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 10 - Chưa ra sau 10 kỳ quay gần nhất
18 42 79 87 94
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 11 - Chưa ra sau 11 kỳ quay gần nhất
51 82 95
Tỷ lệ trúng: 1 / 3 - 33.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 12 - Chưa ra sau 12 kỳ quay gần nhất
04 64 77
Tỷ lệ trúng: 1 / 3 - 33.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 13 - Chưa ra sau 13 kỳ quay gần nhất
19 83
Tỷ lệ trúng: 1 / 2 - 50.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 15 - Chưa ra sau 15 kỳ quay gần nhất
65
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 16 - Chưa ra sau 16 kỳ quay gần nhất
68
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 17 - Chưa ra sau 17 kỳ quay gần nhất
86
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 21 - Chưa ra sau 21 kỳ quay gần nhất
85
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 23 - Chưa ra sau 23 kỳ quay gần nhất
98
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 24 - Chưa ra sau 24 kỳ quay gần nhất
74
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 32 - Chưa ra sau 32 kỳ quay gần nhất
54
Bấm vào từng cầu để xem