Nếu bạn chưa có tài khoản Cược Online tại nhà cái 79SoDo hoặc trở thành Cộng Tác Viên kiếm tiền cùng nhà cái 79SoDo thì Bấm Vào Đây

Miền Bắc - 26 / 06 / 2022
Đường Cầu Đang Chạy

Chu Kỳ 0 - Mới ra ở kỳ quay gần nhất
081 181 251 331 361 392 432 451 512 521 543 661 681 771 782 821 841 851 901 941 991
Tỷ lệ trúng: 4 / 21 - 19.0%
Chu kỳ ở kỳ quay Trước vừa mới Trúng:
_: 5 cầu - 33 54 78 82 99
_: 4 cầu - 08 45 77 85
_: 3 cầu - 25 66 84
_: 3 cầu - 39 43 51
_: 2 cầu - 18 68
_: 1 cầu - 36
_: 1 cầu - 52
_: 1 cầu - 90
_: 1 cầu - 94
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 1 - Chưa ra sau 1 kỳ quay gần nhất
00 01 04 11 13 24 40 41 44 48 55 56 57 58 70 71 86 91 95
Tỷ lệ trúng: 5 / 19 - 26.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 2 - Chưa ra sau 2 kỳ quay gần nhất
05 06 10 12 16 19 23 42 46 47 50 81 92 97
Tỷ lệ trúng: 2 / 14 - 14.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 3 - Chưa ra sau 3 kỳ quay gần nhất
07 17 37 59 62 63 79 87 93
Tỷ lệ trúng: 3 / 9 - 33.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 4 - Chưa ra sau 4 kỳ quay gần nhất
21 28 34 38 61 72 76
Tỷ lệ trúng: 1 / 7 - 14.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 5 - Chưa ra sau 5 kỳ quay gần nhất
03 15 20 22 64 65 74 80 83 98
Tỷ lệ trúng: 3 / 10 - 30.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 6 - Chưa ra sau 6 kỳ quay gần nhất
02 29 31 49 69
Tỷ lệ trúng: 1 / 5 - 20.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 7 - Chưa ra sau 7 kỳ quay gần nhất
32 75 88 96
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 8 - Chưa ra sau 8 kỳ quay gần nhất
60 89
Tỷ lệ trúng: 1 / 2 - 50.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 9 - Chưa ra sau 9 kỳ quay gần nhất
30 53
Tỷ lệ trúng: 1 / 2 - 50.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 10 - Chưa ra sau 10 kỳ quay gần nhất
67
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 11 - Chưa ra sau 11 kỳ quay gần nhất
73
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 12 - Chưa ra sau 12 kỳ quay gần nhất
27 35
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 13 - Chưa ra sau 13 kỳ quay gần nhất
26
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 14 - Chưa ra sau 14 kỳ quay gần nhất
14
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 15 - Chưa ra sau 15 kỳ quay gần nhất
09
Bấm vào từng cầu để xem