Miền Bắc - 23 / 01 / 2022
Đường Cầu Đang Chạy

Chu Kỳ 0 - Mới ra ở kỳ quay gần nhất
021 041 051 061 071 101 221 231 262 331 371 401 411 431 452 511 541 591 621 691 841 901 921 941 951
Tỷ lệ trúng: 9 / 25 - 36.0%
Chu kỳ ở kỳ quay Trước vừa mới Trúng:
_: 9 cầu - 02 06 10 22 40 45 51 54 92
_: 4 cầu - 41 43 84 90
_: 3 cầu - 04 23 95
_: 3 cầu - 07 26 62
_: 2 cầu - 69 94
_: 1 cầu - 05
_: 1 cầu - 33
_: 1 cầu - 37
_: 1 cầu - 59
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 1 - Chưa ra sau 1 kỳ quay gần nhất
01 03 08 11 12 16 20 27 30 46 48 61 63 68 71 81 89
Tỷ lệ trúng: 4 / 17 - 23.5%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 2 - Chưa ra sau 2 kỳ quay gần nhất
00 25 28 38 49 56 64 67 73 82 85 87 97
Tỷ lệ trúng: 1 / 13 - 7.7%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 3 - Chưa ra sau 3 kỳ quay gần nhất
35 53 58 60 78 86 91 93 96
Tỷ lệ trúng: 3 / 9 - 33.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 4 - Chưa ra sau 4 kỳ quay gần nhất
18 24 42 57 65 70 72 74
Tỷ lệ trúng: 1 / 8 - 12.5%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 5 - Chưa ra sau 5 kỳ quay gần nhất
09 17 21 31 39 44 52 75 77 79 98 99
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 6 - Chưa ra sau 6 kỳ quay gần nhất
13 14 15 29 36 55 88
Tỷ lệ trúng: 3 / 7 - 42.9%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 7 - Chưa ra sau 7 kỳ quay gần nhất
19 80
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 8 - Chưa ra sau 8 kỳ quay gần nhất
32 34
Tỷ lệ trúng: 1 / 2 - 50.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 12 - Chưa ra sau 12 kỳ quay gần nhất
50
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 14 - Chưa ra sau 14 kỳ quay gần nhất
47
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 16 - Chưa ra sau 16 kỳ quay gần nhất
83
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 18 - Chưa ra sau 18 kỳ quay gần nhất
76
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 19 - Chưa ra sau 19 kỳ quay gần nhất
66
Bấm vào từng cầu để xem