Nếu bạn chưa có tài khoản Cược Online tại nhà cái 79SoDo hoặc trở thành Cộng Tác Viên kiếm tiền cùng nhà cái 79SoDo thì Bấm Vào Đây

Hậu Giang - 26 / 06 / 2022
Đường Cầu Đang Chạy

Chu Kỳ 0 - Mới ra ở kỳ quay gần nhất
011 022 081 211 281 302 351 422 631 771 831 841 911 951 961
Tỷ lệ trúng: 4 / 15 - 26.7%
Chu kỳ ở kỳ quay Trước vừa mới Trúng:
_: 4 cầu - 21 63 77 96
_: 2 cầu - 01 91
_: 2 cầu - 02 83
_: 2 cầu - 28 95
_: 2 cầu - 35 42
_: 1 cầu - 08
_: 1 cầu - 30
_: 1 cầu - 84
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 1 - Chưa ra sau 1 kỳ quay gần nhất
04 05 15 19 48 49 60 62 85 93 94 97 98
Tỷ lệ trúng: 2 / 13 - 15.4%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 2 - Chưa ra sau 2 kỳ quay gần nhất
13 20 32 39 51 52 58 64 68 72 90
Tỷ lệ trúng: 2 / 11 - 18.2%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 3 - Chưa ra sau 3 kỳ quay gần nhất
06 12 14 16 26 27 29 56 67 79
Tỷ lệ trúng: 2 / 10 - 20.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 4 - Chưa ra sau 4 kỳ quay gần nhất
17 23 25 34 45 59 65 81
Tỷ lệ trúng: 1 / 8 - 12.5%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 5 - Chưa ra sau 5 kỳ quay gần nhất
10 50 53 57 73 80 87 88
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 6 - Chưa ra sau 6 kỳ quay gần nhất
38 44 47 61 82 89 92
Tỷ lệ trúng: 1 / 7 - 14.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 7 - Chưa ra sau 7 kỳ quay gần nhất
40 43 46 76
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 8 - Chưa ra sau 8 kỳ quay gần nhất
31 75 86
Tỷ lệ trúng: 1 / 3 - 33.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 9 - Chưa ra sau 9 kỳ quay gần nhất
03 24 33 70 71
Tỷ lệ trúng: 2 / 5 - 40.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 10 - Chưa ra sau 10 kỳ quay gần nhất
07 09 41 78 99
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 11 - Chưa ra sau 11 kỳ quay gần nhất
55 66
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 12 - Chưa ra sau 12 kỳ quay gần nhất
00 37
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 13 - Chưa ra sau 13 kỳ quay gần nhất
18
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 14 - Chưa ra sau 14 kỳ quay gần nhất
69 74
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 20 - Chưa ra sau 20 kỳ quay gần nhất
36
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 21 - Chưa ra sau 21 kỳ quay gần nhất
22 54
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 23 - Chưa ra sau 23 kỳ quay gần nhất
11
Bấm vào từng cầu để xem