Nếu bạn chưa có tài khoản Cược Online tại nhà cái 79SoDo hoặc trở thành Cộng Tác Viên kiếm tiền cùng nhà cái 79SoDo thì Bấm Vào Đây

Hồ Chí Minh - 26 / 06 / 2022
Đường Cầu Đang Chạy

Chu Kỳ 0 - Mới ra ở kỳ quay gần nhất
051 102 131 171 201 301 431 452 601 681 721 751 781 841 871 961
Tỷ lệ trúng: 3 / 16 - 18.8%
Chu kỳ ở kỳ quay Trước vừa mới Trúng:
_: 5 cầu - 13 43 45 60 68
_: 4 cầu - 05 10 20 75
_: 3 cầu - 30 78 84
_: 2 cầu - 72 87
_: 1 cầu - 17
_: 1 cầu - 96
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 1 - Chưa ra sau 1 kỳ quay gần nhất
07 40 49 52 53 55 57 59 62 67 70 91 94
Tỷ lệ trúng: 5 / 13 - 38.5%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 2 - Chưa ra sau 2 kỳ quay gần nhất
00 03 06 14 22 25 35 41 42 97
Tỷ lệ trúng: 4 / 10 - 40.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 3 - Chưa ra sau 3 kỳ quay gần nhất
01 27 44 54 58 63 80 93
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 4 - Chưa ra sau 4 kỳ quay gần nhất
11 28 51 64 65 95 98
Tỷ lệ trúng: 2 / 7 - 28.6%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 5 - Chưa ra sau 5 kỳ quay gần nhất
21 23 36 38 39 66 82 85 88 99
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 6 - Chưa ra sau 6 kỳ quay gần nhất
09 15 18 26 29 48 50 76 79 89
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 7 - Chưa ra sau 7 kỳ quay gần nhất
12 19 24 32
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 8 - Chưa ra sau 8 kỳ quay gần nhất
04 08 73 86
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 9 - Chưa ra sau 9 kỳ quay gần nhất
02 56
Tỷ lệ trúng: 1 / 2 - 50.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 10 - Chưa ra sau 10 kỳ quay gần nhất
16 61
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 11 - Chưa ra sau 11 kỳ quay gần nhất
37 46 47
Tỷ lệ trúng: 1 / 3 - 33.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 12 - Chưa ra sau 12 kỳ quay gần nhất
31 69
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 13 - Chưa ra sau 13 kỳ quay gần nhất
77 90 92
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 15 - Chưa ra sau 15 kỳ quay gần nhất
33 83
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 17 - Chưa ra sau 17 kỳ quay gần nhất
71
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 20 - Chưa ra sau 20 kỳ quay gần nhất
74
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 22 - Chưa ra sau 22 kỳ quay gần nhất
81
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 23 - Chưa ra sau 23 kỳ quay gần nhất
34
Bấm vào từng cầu để xem