Nếu bạn chưa có tài khoản Cược Online tại nhà cái 79SoDo hoặc trở thành Cộng Tác Viên kiếm tiền cùng nhà cái 79SoDo thì Bấm Vào Đây

Đà Nẵng - 26 / 06 / 2022
Đường Cầu Đang Chạy

Chu Kỳ 0 - Mới ra ở kỳ quay gần nhất
011 031 071 081 112 141 201 271 291 451 461 481 551 671 681 821 891
Tỷ lệ trúng: 3 / 17 - 17.6%
Chu kỳ ở kỳ quay Trước vừa mới Trúng:
_: 8 cầu - 03 07 20 48 55 67 68 89
_: 3 cầu - 14 27 45
_: 2 cầu - 01 29
_: 2 cầu - 08 82
_: 1 cầu - 11
_: 1 cầu - 46
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 1 - Chưa ra sau 1 kỳ quay gần nhất
09 17 53 58 61 64 69 71 76 84 86 95 97
Tỷ lệ trúng: 8 / 13 - 61.5%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 2 - Chưa ra sau 2 kỳ quay gần nhất
02 05 36 56 65 75 90 96
Tỷ lệ trúng: 2 / 8 - 25.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 3 - Chưa ra sau 3 kỳ quay gần nhất
16 23 24 28 35 41 47 52 66 91
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 4 - Chưa ra sau 4 kỳ quay gần nhất
40 42 49 51 59 60 74 88 98
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 5 - Chưa ra sau 5 kỳ quay gần nhất
10 13 22 30 43 44 50 73 94
Tỷ lệ trúng: 2 / 9 - 22.2%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 6 - Chưa ra sau 6 kỳ quay gần nhất
19 77 80 81 92
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 7 - Chưa ra sau 7 kỳ quay gần nhất
18 38 72
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 8 - Chưa ra sau 8 kỳ quay gần nhất
26 32 83 93
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 9 - Chưa ra sau 9 kỳ quay gần nhất
25 37 54
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 10 - Chưa ra sau 10 kỳ quay gần nhất
12 57 63 78
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 11 - Chưa ra sau 11 kỳ quay gần nhất
04 31 70
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 12 - Chưa ra sau 12 kỳ quay gần nhất
79
Tỷ lệ trúng: 1 / 1 - 100.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 13 - Chưa ra sau 13 kỳ quay gần nhất
15
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 16 - Chưa ra sau 16 kỳ quay gần nhất
06 33 62 99
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 19 - Chưa ra sau 19 kỳ quay gần nhất
34 39
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 23 - Chưa ra sau 23 kỳ quay gần nhất
21
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 24 - Chưa ra sau 24 kỳ quay gần nhất
00
Tỷ lệ trúng: 1 / 1 - 100.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 26 - Chưa ra sau 26 kỳ quay gần nhất
87
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 29 - Chưa ra sau 29 kỳ quay gần nhất
85
Bấm vào từng cầu để xem