Nếu bạn chưa có tài khoản Cược Online tại nhà cái 79SoDo hoặc trở thành Cộng Tác Viên kiếm tiền cùng nhà cái 79SoDo thì Bấm Vào Đây

Bình Định - 26 / 06 / 2022
Đường Cầu Đang Chạy

Chu Kỳ 0 - Mới ra ở kỳ quay gần nhất
041 061 121 181 191 211 232 341 371 451 561 601 661 791 911 931 951
Tỷ lệ trúng: 3 / 17 - 17.6%
Chu kỳ ở kỳ quay Trước vừa mới Trúng:
_: 4 cầu - 06 21 66 95
_: 3 cầu - 12 60 79
_: 3 cầu - 23 37 93
_: 1 cầu - 04
_: 1 cầu - 18
_: 1 cầu - 19
_: 1 cầu - 34
_: 1 cầu - 45
_: 1 cầu - 56
_: 1 cầu - 91
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 1 - Chưa ra sau 1 kỳ quay gần nhất
09 25 39 53 62 65 67 81 84 88 90
Tỷ lệ trúng: 1 / 11 - 9.1%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 2 - Chưa ra sau 2 kỳ quay gần nhất
08 15 22 30 40 41 55 59 61 63 72 73 74 80 86
Tỷ lệ trúng: 1 / 15 - 6.7%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 3 - Chưa ra sau 3 kỳ quay gần nhất
05 11 14 27 31 36 42 49 52 58 75 76 85 98
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 4 - Chưa ra sau 4 kỳ quay gần nhất
07 13 35 38 43 57 70 78 99
Tỷ lệ trúng: 4 / 9 - 44.4%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 5 - Chưa ra sau 5 kỳ quay gần nhất
02 68
Tỷ lệ trúng: 3 / 2 - 150.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 6 - Chưa ra sau 6 kỳ quay gần nhất
46 50 97
Tỷ lệ trúng: 1 / 3 - 33.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 7 - Chưa ra sau 7 kỳ quay gần nhất
00 33 83 87 89
Tỷ lệ trúng: 1 / 5 - 20.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 8 - Chưa ra sau 8 kỳ quay gần nhất
01 17 26 29 44 54 92
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 9 - Chưa ra sau 9 kỳ quay gần nhất
32 51 64 82
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 10 - Chưa ra sau 10 kỳ quay gần nhất
10 47 77
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 12 - Chưa ra sau 12 kỳ quay gần nhất
16 20 24 69 96
Tỷ lệ trúng: 1 / 5 - 20.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 13 - Chưa ra sau 13 kỳ quay gần nhất
28
Tỷ lệ trúng: 1 / 1 - 100.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 14 - Chưa ra sau 14 kỳ quay gần nhất
03
Tỷ lệ trúng: 1 / 1 - 100.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 16 - Chưa ra sau 16 kỳ quay gần nhất
48
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 20 - Chưa ra sau 20 kỳ quay gần nhất
71
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 21 - Chưa ra sau 21 kỳ quay gần nhất
94
Bấm vào từng cầu để xem