Nếu bạn chưa có tài khoản Cược Online tại nhà cái 79SoDo hoặc trở thành Cộng Tác Viên kiếm tiền cùng nhà cái 79SoDo thì Bấm Vào Đây

An Giang - 26 / 06 / 2022
Đường Cầu Đang Chạy

Chu Kỳ 0 - Mới ra ở kỳ quay gần nhất
001 011 151 181 291 351 391 411 471 551 561 601 621 631 641 801 911 951
Tỷ lệ trúng: 2 / 18 - 11.1%
Chu kỳ ở kỳ quay Trước vừa mới Trúng:
_: 4 cầu - 15 18 56 91
_: 3 cầu - 01 47 55
_: 2 cầu - 00 60
_: 2 cầu - 41 80
_: 2 cầu - 64 95
_: 1 cầu - 29
_: 1 cầu - 35
_: 1 cầu - 39
_: 1 cầu - 62
_: 1 cầu - 63
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 1 - Chưa ra sau 1 kỳ quay gần nhất
03 08 13 22 31 36 46 50 66 74 79 84 86 93
Tỷ lệ trúng: 4 / 14 - 28.6%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 2 - Chưa ra sau 2 kỳ quay gần nhất
19 20 24 38 40 90 97
Tỷ lệ trúng: 3 / 7 - 42.9%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 3 - Chưa ra sau 3 kỳ quay gần nhất
02 14 16 32 33 52 71 72 76 78 94
Tỷ lệ trúng: 1 / 11 - 9.1%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 4 - Chưa ra sau 4 kỳ quay gần nhất
05 06 09 10 21 27 28 59
Tỷ lệ trúng: 2 / 8 - 25.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 5 - Chưa ra sau 5 kỳ quay gần nhất
17 25 49 73 77 92
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 6 - Chưa ra sau 6 kỳ quay gần nhất
04 12 51 58 65 81 98 99
Tỷ lệ trúng: 2 / 8 - 25.0%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 7 - Chưa ra sau 7 kỳ quay gần nhất
11 23 26 48 54 70 85 88
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 8 - Chưa ra sau 8 kỳ quay gần nhất
44 61 69
Tỷ lệ trúng: 1 / 3 - 33.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 9 - Chưa ra sau 9 kỳ quay gần nhất
07 89
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 10 - Chưa ra sau 10 kỳ quay gần nhất
30 37 83
Tỷ lệ trúng: 1 / 3 - 33.3%
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 11 - Chưa ra sau 11 kỳ quay gần nhất
42 43
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 12 - Chưa ra sau 12 kỳ quay gần nhất
53 57 75
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 13 - Chưa ra sau 13 kỳ quay gần nhất
34 67
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 14 - Chưa ra sau 14 kỳ quay gần nhất
87
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 18 - Chưa ra sau 18 kỳ quay gần nhất
68
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 20 - Chưa ra sau 20 kỳ quay gần nhất
45
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 29 - Chưa ra sau 29 kỳ quay gần nhất
82
Bấm vào từng cầu để xem
 
Chu Kỳ 31 - Chưa ra sau 31 kỳ quay gần nhất
96
Bấm vào từng cầu để xem