Dự kiến 15/04 sẽ bắt đầu lại

Trong khoản thời gian này, Ứng dụng sẽ nâng cấp Bạch Thủ Lô và Dàn Đề MB, đồng thời nghiên cứu để cho ra những sản phẩm mới có lợi nhuận.

 

Bạch Thủ Lô

Đài 1 [ 03 - 2020 ] +621
Xem 03 - 2020 Xem Tất Cả

Đài 2 [ 03 - 2020 ] +378
Xem 03 - 2020 Xem Tất Cả

Đài 3 [ 03 - 2020 ] +1,071
Xem 03 - 2020 Xem Tất Cả

Đài 4 [ 03 - 2020 ] +261
Xem 03 - 2020 Xem Tất Cả

Đài 5 [ 03 - 2020 ] +423
Xem 03 - 2020 Xem Tất Cả

Dàn Đề Miền Bắc

Đài 5 [ 03 - 2020 ] +662
Xem 03 - 2020 Xem Tất Cả

Dàn Đề 20 số
Đánh giải 7giải Đặc Biệt
Giờ quay số 18:15
 
 


Thuật toán đã sử dụng
-+-
AI LODEVN 2.3.34
...để đưa ra dự đoán
-+-
Lịch Sử
Bấm xem là thấy - là hiểu
Tương Lai
Không ai biết trước được
Nhưng nếu bạn muốn tìm 1 nơi để Đầu Tư
Đây là nơi bạn có thể tin tưởng
-+-
©2020 LodeVN
©Nơi của những nhà đầu tư thành công