Nếu bạn chưa có tài khoản Cược Online tại nhà cái 79SoDo hoặc trở thành Cộng Tác Viên kiếm tiền cùng nhà cái 79SoDo thì Bấm Vào Đây

26 / 06 / 2022

Tiền Giang
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
30 31
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
86 171 33
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
74 58
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
78 49 08

Kiên Giang
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
28 08
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
30
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
991 64 90
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
62 68 67 81

Kon Tum
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
18 24
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
02 70
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
93 90 34 16 94
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
97 39
Bấm vào từng cầu để xem
hoặc Xem Tất Cả

Khánh Hòa
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
46
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
24
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
20
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
02 89
Bấm vào từng cầu để xem
hoặc Xem Tất Cả

Miền Bắc
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
67 35
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
73
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
30
Bấm vào từng cầu để xem
hoặc Xem Tất Cả

25 / 06 / 2022

Hồ Chí Minh
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
92
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
83
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
69
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
961 33 71

Hậu Giang
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
351
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
71 70 66
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
422 55 18
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
10 38 24 78

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
39
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
62
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
70
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
79 15

Quảng Ngãi
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
10 41
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
03
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
76
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
63 89 001 96

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
09
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
67 35
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
73

24 / 06 / 2022

Vĩnh Long
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
50 70 22
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
21 89 291
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
20 061 39 18
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
03 90 42

Bình Dương
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
271
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
57
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
15 821
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
67 84

Gia Lai
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
29
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
83 471
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
72 45
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
28 54 16 03 89 311

Ninh Thuận
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
18 62
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
61
Có 7 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
90 68 99 151 851 60 72
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
41 75

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
09
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
911
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
67 35
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
73 561

23 / 06 / 2022

Tây Ninh
Có 4 cầu đã đạt đỉnh
441 46 38 87
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
57 41 291 94
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
58 14
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
88 27

An Giang
Có 4 cầu đã đạt đỉnh
631 37 67 45
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
07 30 42
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
53
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
28

Bình Định
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
51
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
791 16 28 03
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
561 10
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
54 96

Quảng Bình
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
04 86
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
72 87
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
481 69
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
70

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
09
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
91
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
67 35 971

22 / 06 / 2022

Đồng Nai
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
02
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
42 21 91
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
89 581 072
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
48

Cần Thơ
Có 4 cầu đã đạt đỉnh
79 97 85 48
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
70
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
741 51 78 022 401
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
60

Đà Nẵng
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
141 39
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
62
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
70
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
79 15

Khánh Hòa
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
98
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
151 46
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
24 231
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
411 20

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
09
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
631 91

21 / 06 / 2022

Vũng Tàu
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
89 20
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
70 14 03 62
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
85
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
951 97 54 63 60 221

Bạc Liêu
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
41
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
89
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
98 47 34
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
131

Dak Lak
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
84 63 87 86 811
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
22 53 081 01 14
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
00 16 64
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
36 72

Quảng Nam
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
03 35 95 11
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
90 91 26
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
43 71 67
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
27 42 471

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
09
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
63 91