23 / 01 / 2022

Tiền Giang
Có 5 cầu đã đạt đỉnh
84 51 24 27 25
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
34 61
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
37 30 52
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
95 16 35 72 20 79
Bấm vào từng cầu để xem
hoặc Xem Tất Cả

Kiên Giang
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
99 08
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
42 81
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
16
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
79 86 15 45 91
Bấm vào từng cầu để xem
hoặc Xem Tất Cả

Kon Tum
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
62 78 65
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
21 29
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
20
Có 10 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
95 48 36 38 80 86 97 52 60 87
Bấm vào từng cầu để xem
hoặc Xem Tất Cả

Khánh Hòa
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
27
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
74 14
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
42 38
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
87 71
Bấm vào từng cầu để xem
hoặc Xem Tất Cả

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
47
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
50
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
83
Bấm vào từng cầu để xem
hoặc Xem Tất Cả

22 / 01 / 2022

Hồ Chí Minh
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
34
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
111 25
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
18
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
00

Hậu Giang
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
32 01
Có 7 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
73 75 382 18 57 69 47
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
891 92 241 96 021
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
19

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
95
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
73 57
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
19 36
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
24 16

Quảng Ngãi
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
43 67
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
63 291
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
81 55 591 04
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
79 38 32 051 17

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
47
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
691 50 591
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
941 83

21 / 01 / 2022

Vĩnh Long
Có 4 cầu đã đạt đỉnh
49 04 09 81
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
35 91 86
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
401 65
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
201 89 88 07

Bình Dương
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
64 78 82 71 21
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
69 67 49
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
07 431 56 40
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
16 04 73 80 37 201

Gia Lai
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
31 64
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
05 14 24
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
68 89
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
771 00 33

Ninh Thuận
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
28
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
31 512 84
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
83 441 05 01
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
681 381 50

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
47
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
69 50 59
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
94 101 83
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
631 451

20 / 01 / 2022

Tây Ninh
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
86 09 05
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
93
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
58 98 21 07 64
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
88 46 11 301 16 43

An Giang
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
99 03
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
62
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
71 081 481 571 83 35
Có 8 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
33 681 47 82 25 97 40 41

Bình Định
Có 4 cầu đã đạt đỉnh
59 15 631 11
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
07 62 38 68
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
511 43 131 17
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
81 26

Quảng Bình
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
901 82 00
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
25
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
07 01 23 08 28 601
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
63 481

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
76
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
711
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
47
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
69 50 59

19 / 01 / 2022

Đồng Nai
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
05 91
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
091 94
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
08
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
32 61 60 96

Cần Thơ
Có 4 cầu đã đạt đỉnh
82 251 43 08
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
99 69 01
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
98 541 19 53 36
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
23

Đà Nẵng
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
95
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
73 101 57
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
201 19 111 36
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
24 16

Khánh Hòa
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
471 62
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
27
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
74 14
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
42 38

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
76
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
71
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
47
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
69 50 59

18 / 01 / 2022

Vũng Tàu
Có 4 cầu đã đạt đỉnh
73 40 44 591
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
681 34 69
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
171 071 43 031
Có 7 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
871 04 65 42 781 62 41

Bạc Liêu
Có 5 cầu đã đạt đỉnh
40 05 50 69 01
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
96 06 31 53 94
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
51 57 18
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
81 84 76 611 83 99

Dak Lak
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
72 92 02
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
60
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
76 86 39 69
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
90 14

Quảng Nam
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
21 53
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
30 77 76
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
29 341 52
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
27 24 94 431

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
66
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
76
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
71
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
47 681 421

17 / 01 / 2022

Hồ Chí Minh
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
24
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
34 641
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
11 032 25
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
18

Đồng Tháp
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
13
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
10 84 452 33 41 51
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
24 62
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
30 40

Huế
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
14 04 20
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
98
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
28 891
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
53 50

Phú Yên
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
85
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
78 241 68
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
69 89
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
64 972 01 77 261

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
66
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
982 791 76
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
71
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
47 68 42

16 / 01 / 2022

Tiền Giang
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
36 92
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
84 24 51 25 27
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
34 61
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
37 30 52

Kiên Giang
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
99 08 301 051
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
42 81
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
871 16
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
79 86 15 45 801 91

Kon Tum
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
961
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
62 78 65
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
21 29
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
321 20

Khánh Hòa
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
75 11
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
47 62
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
27 602
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
74 14

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
66
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
98 79 76
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
631 71

15 / 01 / 2022

Hồ Chí Minh
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
24 131
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
34 64
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
11 071 03 25
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
18

Hậu Giang
Có 4 cầu đã đạt đỉnh
85 61 65 21
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
01 32 111
Có 9 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
101 681 73 75 38 18 57 69 47
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
89 92 24 96 02

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
48
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
95
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
771 73 10 57
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
20 19 11 36

Quảng Ngãi
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
761 66
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
021 43 67
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
63 29
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
891 81 55 59 04

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
66
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
79 98 76
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
63 71

14 / 01 / 2022

Vĩnh Long
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
311 10
Có 7 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
49 04 672 09 581 631 81
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
35 91 431 061 86 121
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
40 65 441

Bình Dương
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
06 75
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
791
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
331 881
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
64 78 931 71 82 21

Gia Lai
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
51 09
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
031
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
31 831 64
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
05 14 24

Ninh Thuận
Có 5 cầu đã đạt đỉnh
54 06 35 98 07
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
28
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
31 51 84
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
83 901 44 05 01

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
80
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
672
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
66
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
98 79 701 76

13 / 01 / 2022

Tây Ninh
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
442 86 09 05
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
93
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
58 98 21 07 64
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
88 11 46 30 16 43

An Giang
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
61 54
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
99 631 03
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
62 461
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
08 71 48 57 83 35

Bình Định
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
72 45
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
59 15 63 11
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
62 07 38 68 241
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
651 51 13 43 17

Quảng Bình
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
54 62
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
90 82 00
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
25
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
07 01 23 08 60 28

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
123
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
80
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
67
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
901 66

12 / 01 / 2022

Đồng Nai
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
061 811 92
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
05 91
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
891 09 94
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
08 881 131

Cần Thơ
Có 6 cầu đã đạt đỉnh
84 42 75 11 30 881
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
82 25 43 08
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
99 69 01
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
54 19 98 36 53

Đà Nẵng
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
48
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
95
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
77 491 73 10 711 57
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
20 19 581 11 36

Khánh Hòa
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
75 11
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
47 62
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
27 60
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
74 14 091

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
15
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
12
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
80
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
67

11 / 01 / 2022

Vũng Tàu
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
721
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
73 40 44 59 141
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
68 711 34 69
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
661 17 07 43 03

Bạc Liêu
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
231
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
40 05 971 50 69 01
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
131
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
96 06 31 53 94

Dak Lak
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
32
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
72 92 491 02
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
60
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
76 86 39 69

Quảng Nam
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
39 32
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
21 731 53
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
30 922 621 77 76
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
29 34 52

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
15
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
12
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
80
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
101

10 / 01 / 2022

Hồ Chí Minh
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
22
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
24 13
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
34 64 991
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
301 11 07 03 25

Đồng Tháp
Có 5 cầu đã đạt đỉnh
06 16 83 23 96
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
13 941
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
10 84 45 33 41 51
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
24 522 62

Huế
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
23 40
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
14 04 20
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
98
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
28 89

Phú Yên
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
88 32
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
85
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
78 24 68
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
171 821 391

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
15
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
12
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
80
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
10

09 / 01 / 2022

Tiền Giang
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
13 15
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
36 92 081
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
84 24 51 25 27
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
34 61

Kiên Giang
Có 4 cầu đã đạt đỉnh
82 13 53 01
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
701
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
99 08 741 30 05
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
281 42 81

Kon Tum
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
431 021 90
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
821 96
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
62 78 65
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
21 551 29

Khánh Hòa
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
97 91
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
75 11
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
47 62
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
27 60

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
15
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
12
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
80

08 / 01 / 2022

Hồ Chí Minh
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
45
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
22
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
24 471 13
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
781 34 64 99

Hậu Giang
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
55
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
85 081 61 65 21
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
01 32 11
Có 10 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
68 10 73 931 38 75 57 18 47 69

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
071
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
48
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
95
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
77 73 49 71 10 57

Quảng Ngãi
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
76 66
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
02 43 67 461
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
63 29 471
Có 7 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
791 89 81 59 55 801 04

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
812
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
15
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
12
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
80 221

07 / 01 / 2022

Vĩnh Long
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
31 10
Có 8 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
49 752 67 09 04 58 63 81
Có 7 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
35 91 43 06 541 86 12
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
40 761 65 44

Bình Dương
Có 5 cầu đã đạt đỉnh
27 92 65 57 55
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
06 871 75
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
79
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
33 471 88

Gia Lai
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
01 17
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
381 51 09
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
03
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
31 83 64

Ninh Thuận
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
67
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
54 06 35 98 07
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
28 111
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
31 51 84

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
631
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
671
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
81 181
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
131

06 / 01 / 2022

Tây Ninh
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
191
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
44 86 09 05
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
93 621
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
58 951 98 21 07 64

An Giang
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
79
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
61 54
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
161 551
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
281 99 071 63 03

Bình Định
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
57 64
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
72 45 101 771
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
59 15 63 541 11
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
07 62 38 68 24

Quảng Bình
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
54 771 62
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
90 82 00
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
25
Có 7 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
07 01 391 23 08 60 28

Miền Bắc
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
63 791
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
67
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
81 18
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
13 061

05 / 01 / 2022

Đồng Nai
Có 4 cầu đã đạt đỉnh
66 11 02 46
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
06 81 92
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
05 91
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
89 381 621 09 94

Cần Thơ
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
81 35 46
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
84 42 75 11 30 88
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
82 25 43 08
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
99 69 01 161

Đà Nẵng
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
91 08
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
07
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
48
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
95

Khánh Hòa
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
58 651
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
97 91
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
75 512 11
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
47 62

Miền Bắc
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
63 79
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
67
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
81 18
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
13 06

04 / 01 / 2022

Vũng Tàu
Có 5 cầu đã đạt đỉnh
74 52 11 60 77
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
72
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
73 44 40 59 14 501
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
68 71 34 69

Bạc Liêu
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
23
Có 7 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
40 05 462 97 69 50 01
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
13
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
96 31 06 94 53

Dak Lak
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
42
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
32
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
72 92 49 02
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
60

Quảng Nam
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
23 84 49
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
051 39 32
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
21 73 53
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
30 62 92 77 76

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
39
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
63 79
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
67
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
81 18

03 / 01 / 2022

Hồ Chí Minh
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
53
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
45
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
201 22
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
24 47 13

Đồng Tháp
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
65 46
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
06 16 83 23 96 481
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
13 94 111
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
10 84 33 45 41 51

Huế
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
24
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
23 40
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
14 04 20
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
98

Phú Yên
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
63 25
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
88 32
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
85 741
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
031 78 24 68

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
39
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
191
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
271
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
63 79 591

02 / 01 / 2022

Tiền Giang
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
91 96 22
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
13 15
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
36 831 021 92 08
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
391 84 24 51 25 27

Kiên Giang
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
39 56 14
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
82 13 53 01
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
791 70 321
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
201 99 08 74 30 05

Kon Tum
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
31 72
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
43 02 90
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
82 96
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
62 78 65

Khánh Hòa
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
78
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
58 65
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
97 91
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
75 371 451 51 11

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
39
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
19
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
27
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
63 79 59

01 / 01 / 2022

Hồ Chí Minh
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
68
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
581 53
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
45
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
22 20

Hậu Giang
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
33
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
352 55 151
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
85 08 61 65 21
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
01 32 561 11

Đà Nẵng
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
151 91 08
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
07
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
48
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
651

Quảng Ngãi
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
57 24
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
76 66
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
02 43 67 46
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
63 901 29 47

Miền Bắc
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
72 861
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
39
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
19
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
27

31 / 12 / 2021

Vĩnh Long
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
471 57
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
31 10
Có 8 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
49 75 67 09 04 63 58 81
Có 9 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
35 91 43 011 171 06 54 86 12

Bình Dương
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
52
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
27 92 57 65 55
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
071 06 87 75 501
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
79 051

Gia Lai
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
47
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
542 01 17 291
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
38 51 09
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
691 03

Ninh Thuận
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
86 23 53
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
67
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
701 54 06 35 98 07
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
28 11

Miền Bắc
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
72 86
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
39
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
472 19
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
27

30 / 12 / 2021

Tây Ninh
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
14 78 18
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
19
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
44 86 09 05
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
93 62

An Giang
Có 5 cầu đã đạt đỉnh
23 761 69 04 19
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
79
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
61 54
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
16 55 121 981

Bình Định
Có 4 cầu đã đạt đỉnh
76 60 02 441
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
57 64
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
72 45 10 77
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
59 15 63 54 11

Quảng Bình
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
54 77 121 62
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
801 90 82 00
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
25
Có 8 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
07 721 39 01 23 08 28 60

Miền Bắc
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
72 86
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
39
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
671 47 19 541

29 / 12 / 2021

Đồng Nai
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
66 11 02 46
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
06 81 92
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
05 441 91
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
89 38 62 09 94

Cần Thơ
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
03 20
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
81 35 46
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
84 42 75 11 30 88
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
82 831 25 43 08

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
24
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
541
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
15 91 08
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
07

Khánh Hòa
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
731
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
78
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
58 222 65
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
97 91

Miền Bắc
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
84
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
692 72 86
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 6 kỳ quay nữa
39

28 / 12 / 2021

Vũng Tàu
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
23 32
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
74 52 11 60 77
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
871 72
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
73 44 40 59 14 50

Bạc Liêu
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
95 27 70
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
121
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
23
Có 8 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
05 40 46 97 50 69 101 01

Dak Lak
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
43 79
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
42
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
32
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
72 92 49 02

Quảng Nam
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
23 84 49
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
05 641 39 062 32
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
21 73 53
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
30 92 62 77 76

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
84
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
69 72 86

27 / 12 / 2021

Hồ Chí Minh
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
71
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
68
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
58 53 801
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
45

Đồng Tháp
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
301 65 46
Có 7 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
06 16 881 23 83 96 48
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
13 94 11
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
10 84 45 33 41 51

Huế
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
02
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
24
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
23 40
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
14 04 20

Phú Yên
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
50 04
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
63 25
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
88 32
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
85 74

Miền Bắc
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
65 55 96
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
84
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
601
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
821

26 / 12 / 2021

Tiền Giang
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
91 96 571 22
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
13 15
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
36 83 02 92 08
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
39 84 51 24 25 27

Kiên Giang
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
40 24
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
39 431 56 14
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
82 13 53 01
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
79 70 32

Kon Tum
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
18
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
31 72 501
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
43 02 121 90
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
82 96

Khánh Hòa
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
33
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
73
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
78
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
22 58 65

Miền Bắc
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
65 742 55 96
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
84 121
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
162 60
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 5 kỳ quay nữa
82

25 / 12 / 2021

Hồ Chí Minh
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
44 48
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
71
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
68
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
58 431 53 80

Hậu Giang
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
33
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
892 35 55 311 15
Có 7 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
85 08 61 65 21 221 972
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
32 01 911 56 11

Đà Nẵng
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
24
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
54
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
15 91 08
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
07 761

Quảng Ngãi
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
21 12
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
57 24 831 181
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
971
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
76 641 66

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
101
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
65 55 74 96
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
672 382
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 4 kỳ quay nữa
12 061 84

24 / 12 / 2021

Vĩnh Long
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
28
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
411 47 57 521
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
291 421 31 10

Bình Dương
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
60 03 53
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
52
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
27 92 65 57 55
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
07 87 06 75 50

Gia Lai
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
61
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
771 47
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
54 01 17 29
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
38 51 09

Ninh Thuận
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
86 23 53
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
67
Có 7 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
70 54 06 35 741 98 07

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
10
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
65 55 401 74 96

23 / 12 / 2021

Tây Ninh
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
15 00
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
14 78 18
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
581
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
881 081 19

An Giang
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
681
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
23 76 69 04 19
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
79
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
61 54 311

Bình Định
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
05 671
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
76 60 02 44
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
57 64 741
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
72 45 10 77

Quảng Bình
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
701 99 94
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
54 77 12 62

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
981
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
10

22 / 12 / 2021

Đồng Nai
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
21
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
421 66 11 02 46
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
761 06 81 181 92

Cần Thơ
Có 4 cầu đã đạt đỉnh
87 021 24 78
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
03 951 20
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
131 81 35 46
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
84 42 75 11 30 88

Đà Nẵng
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
38
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
24 451
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
54

Khánh Hòa
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
981
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
33
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
73
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
78 071

Miền Bắc
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
98

21 / 12 / 2021

Vũng Tàu
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
23 32
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
74 52 11 60 77 221
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
87 72

Bạc Liêu
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
78
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
95 27 70
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
12
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
23

Dak Lak
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
102
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
43 79
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
42
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
32

Quảng Nam
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
26
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
781
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
23 84 49
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
05 64 39 661 06 32

20 / 12 / 2021

Hồ Chí Minh
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
44 48
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
71
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
68

Đồng Tháp
Có 2 cầu đã đạt đỉnh
67 561
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
30 65 46 701 951
Có 7 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
06 88 16 23 83 96 48

Huế
Có 7 cầu đã đạt đỉnh
73 11 84 43 79 94 60
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
02
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
24
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
23 40

Phú Yên
Có 1 cầu đã đạt đỉnh
81
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
50 521 04
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
63 25
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
88 32

19 / 12 / 2021

Tiền Giang
Có 3 cầu đã đạt đỉnh
641 44 56
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
91 96 57 22
Có 3 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
951 13 15

Kiên Giang
Có 5 cầu đã đạt đỉnh
86 37 51 50 631
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
40 24
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
39 43 56 14
Có 5 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
871 82 13 53 01

Kon Tum
Có 2 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
481 18
Có 4 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
31 261 72 50
Có 6 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
43 321 02 751 12 90

Khánh Hòa
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 1 kỳ quay nữa
98
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 2 kỳ quay nữa
33
Có 1 cầu đạt đỉnh sau 3 kỳ quay nữa
73