79SoDo Nhà cái Lớn + Uy tín (Lô đề, Banh bóng, Casino, Tài xỉu, Xóc đĩa, Bầu cua, Xì dách, Bacarat,... gì cũng có)
Đề bỏ 1 ăn 99.5
Lô bỏ 18 hoặc 27 ăn 99.5
để Xem đầy đủ về tỷ lệ ăn của từng loại cược bấm vào đây
Đặc biệt khi đánh xiên, nếu vào 2 lần thì sẽ tính 2 lần ăn.
để Mở tài khoản bấm vào đây
để xem hướng dẫn Nạp tiền và Đặt cược bấm vào đây

Bảng Phong Thần

Mr.Phong - Đài 12345 - Thập Thủ Lô
01 / 2022+2,0174
02 / 2022+1,3932
03 / 2022+2,9413
04 / 2022+1,262.52
05 / 2022-1,984.53
 +5,6294
Mr.Phong - Đài 145 - Thập Thủ Lô
01 / 2022+8394
02 / 2022+1,3243
03 / 2022+3,653.53
04 / 2022+1,117.54
05 / 2022-1,6886
 +5,2466
Mr.Phong - Đài 235 - Thập Thủ Lô
01 / 2022+1,8343
02 / 2022+609.54
03 / 2022+1,265.54
04 / 2022+1,696.54
05 / 2022-991.54
 +4,4144
Mr.Phong - Đài 245 - Thập Thủ Lô
01 / 2022+1,137.53
02 / 2022+2,5183
03 / 2022+9673
04 / 2022+1,5973
05 / 2022-1,8877
 +4,332.57
Mr.Phong - Đài 5 - Thập Thủ Lô
01 / 2022+6563
02 / 2022+540.53
03 / 2022+1,9784
04 / 2022+1,551.53
05 / 2022-6953
 +4,0314
Mr.Tai - Đài 235 - Thập Thủ Lô
01 / 2022-9364
02 / 2022+1,110.54
03 / 2022+1,3154
04 / 2022+2303
05 / 2022+712.54
 +2,4324
Mr.Viet - Đài 2 - Thập Thủ Lô
01 / 2022+2662
02 / 2022+8631
03 / 2022-302.54
04 / 2022+4842
05 / 2022+597.52
 +1,9084
Mr.Admin - Đài 2 - Thập Thủ Lô
01 / 2022+1,6062
02 / 2022+673
03 / 2022+95.54
04 / 2022+863
05 / 2022-2983
 +1,556.54
Mr.Viet - Đài 12 - Bạch Thủ Lô
01 / 2022+285.54
02 / 2022+5844
03 / 2022-220.58
04 / 2022+412.52
05 / 2022+403
 +1,101.58
Mr.Viet - Đài 23 - Thập Thủ Lô
01 / 2022+631.53
02 / 2022+1344
03 / 2022-704.53
04 / 2022+271.53
05 / 2022+697.52
 +1,0304
Mr.Admin - Đài 235 - Bạch Thủ Lô
01 / 2022+163.54
02 / 2022+406.54
03 / 2022-62.53
04 / 2022+0.53
05 / 2022+169.52
 +677.54
Mr.Viet - Đài 245 - Bạch Thủ Lô
01 / 2022+153.53
02 / 2022+5063
03 / 2022+2363
04 / 2022-6964
05 / 2022+368.52
 +5684