23 / 01 / 2022ChốtLời
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22-27
21-27
20-27
19-27
18+72.5
17-27
16+72.5
15-27
14-27
13+72.5
12-27
11-27
10-27
09-27
08-27
07-27
06-27
05-27
04-27
03-27
02-27
01-27
22 ngày-295.5
22 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
560-27
21 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
960-27
20 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
130-27
19 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
810-27
18 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
961+72.5
17 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
620-27
16 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
641+72.5
15 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
080-27
14 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
630-27
13 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
381+72.5
12 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
050-27
11 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
720-27
10 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
840-27
09 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
570-27
08 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
780-27
07 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
780-27
06 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
010-27
05 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
740-27
04 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
910-27
03 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
730-27
02 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
030-27
01 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
160-27