23 / 01 / 2022ChốtLời
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22+72.5
21-27
20+172
19+72.5
18-27
17-27
16-27
15-27
14-27
13-27
12-27
11+72.5
10-27
09+72.5
08-27
07-27
06-27
05-27
04-27
03-27
02+72.5
01-27
22 ngày+102.5
22 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
401+72.5
21 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
930-27
20 / 01 / 2022Chốt+172
Miền Bắc
Đài 5
252+172
19 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
081+72.5
18 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
080-27
17 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
810-27
16 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
590-27
15 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
240-27
14 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
010-27
13 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
100-27
12 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
860-27
11 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
241+72.5
10 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
990-27
09 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
001+72.5
08 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
450-27
07 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
090-27
06 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
390-27
05 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
210-27
04 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
720-27
03 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
010-27
02 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
511+72.5
01 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
480-27