23 / 01 / 2022ChốtLời
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22-27
21-27
20-27
19-27
18+72.5
17-27
16-27
15+72.5
14-27
13-27
12-27
11-27
10-27
09+72.5
08-27
07+72.5
06-27
05-27
04-27
03-27
02-27
01-27
22 ngày-196
22 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
990-27
21 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
560-27
20 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
300-27
19 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
490-27
18 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
741+72.5
17 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
460-27
16 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
500-27
15 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
071+72.5
14 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
640-27
13 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
940-27
12 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
290-27
11 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
480-27
10 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
870-27
09 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
201+72.5
08 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
970-27
07 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
601+72.5
06 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
390-27
05 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
950-27
04 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
570-27
03 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
500-27
02 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
220-27
01 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
120-27