23 / 01 / 2022ChốtLời
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22+72.5
21+72.5
20-27
19-27
18-27
17-27
16-27
15-27
14-27
13-27
12-27
11-27
10-27
09-27
08-27
07-27
06-27
05-27
04-27
03-27
02-27
01-27
22 ngày-395
22 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
431+72.5
21 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
221+72.5
20 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
330-27
19 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
770-27
18 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
120-27
17 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
680-27
16 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
420-27
15 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
760-27
14 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
660-27
13 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
150-27
12 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
290-27
11 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
480-27
10 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
270-27
09 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
240-27
08 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
820-27
07 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
710-27
06 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
880-27
05 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
110-27
04 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
630-27
03 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
680-27
02 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
310-27
01 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
410-27