23 / 01 / 2022ChốtLời
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22-27
21-27
20-27
19-27
18-27
17-27
16-27
15-27
14-27
13-27
12-27
11-27
10-27
09-27
08-27
07-27
06+72.5
05-27
04-27
03-27
02-27
01-27
22 ngày-494.5
22 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
490-27
21 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
730-27
20 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
370-27
19 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
720-27
18 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
630-27
17 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
150-27
16 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
910-27
15 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
450-27
14 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
640-27
13 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
850-27
12 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
170-27
11 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
540-27
10 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
040-27
09 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
970-27
08 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
010-27
07 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
740-27
06 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
431+72.5
05 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
480-27
04 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
960-27
03 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
480-27
02 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
220-27
01 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
120-27