23 / 01 / 2022ChốtLời
Miền Bắc
Đài 5
Đăng nhập là thấy
 

Bảng Lợi Nhuận - 01 / 2022

NgàyLời
22-27
21-27
20-27
19-27
18-27
17-27
16-27
15-27
14-27
13-27
12-27
11+72.5
10+72.5
09-27
08-27
07-27
06-27
05+72.5
04-27
03-27
02-27
01+172
22 ngày-96.5
22 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
930-27
21 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
960-27
20 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
530-27
19 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
150-27
18 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
340-27
17 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
580-27
16 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
300-27
15 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
880-27
14 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
080-27
13 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
440-27
12 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
010-27
11 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
581+72.5
10 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
351+72.5
09 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
420-27
08 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
070-27
07 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
650-27
06 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
850-27
05 / 01 / 2022Chốt+72.5
Miền Bắc
Đài 5
191+72.5
04 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
910-27
03 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
870-27
02 / 01 / 2022Chốt-27
Miền Bắc
Đài 5
250-27
01 / 01 / 2022Chốt+172
Miền Bắc
Đài 5
992+172