Vip Tháng 10 - 2019
Ngày 22 Số 1Số 2Số 3Số 4
Vung Tau
Đài 1Max
??????????
Bac Lieu
Đài 2
??????????
Dak Lak
Đài 3Max
??????????
Quang Nam
Đài 4
??????????
để Xem Lô, bạn cần
Mở Tài KhoảnĐăng Nhập
Ngày 21+6Số 1Số 2Số 3Số 4
Tp Hcm
Đài 1 4Max
10
1
10
1
x10
310:1
1x0
120:1
Dong Thap
Đài 2 1Max
2848
1
2x84x8
Hue
Đài 3 0
62826x28x2
Phu Yen
Đài 4 1
78187x81x8
198:1
Ngày 20+2Số 1Số 2Số 3Số 4
Tien Giang
Đài 1 0
18681x86x8
Kien Giang
Đài 2 1Max
4282
1
4x28x2
Kon Tum
Đài 3 1
20902x0
240:1
9x0
Khanh Hoa
Đài 4 0
72927x29x2
Ngày 19+3Số 1Số 2Số 3Số 4
Tp Hcm
Đài 1 0Max
1010x101x0
Hau Giang
Đài 2 0Max
54245x42x4
Da Nang
Đài 3 3
34
1
243x4
334:1
2x4
214:1
Quang Ngai
Đài 4 0
18981x89x8
Ngày 18+5Số 1Số 2Số 3Số 4
Vinh Long
Đài 1 0
24042x40x4
Binh Duong
Đài 2 0
76667x66x6
Gia Lai
Đài 3 2Max
6616
1
6x6
616:1
1x6
Ninh Thuan
Đài 4 3Max
82528x2
822:1
5x2
592:1
562:1
Ngày 17+4Số 1Số 2Số 3Số 4
Tay Ninh
Đài 1 1
44944x4
454:1
9x4
An Giang
Đài 2 2Max
0656
1
0x65x6
586:1
Binh Dinh
Đài 3 1Max
16961x6
146:1
9x6
Quang Binh
Đài 4 0
48984x89x8
Ngày 16+1Số 1Số 2Số 3Số 4
Dong Nai
Đài 1 0Max
04940x49x4
Can Tho
Đài 2 1Max
82728x2
842:1
7x2
Da Nang
Đài 3 0Max
3030x303x0
Khanh Hoa
Đài 4 0
12921x29x2
Ngày 15+4Số 1Số 2Số 3Số 4
Vung Tau
Đài 1 2Max
68
1
186x8
668:1
1x8
Bac Lieu
Đài 2 1
9666
1
9x66x6
Dak Lak
Đài 3 0Max
18381x83x8
Quang Nam
Đài 4 1
20
1
902x09x0
Ngày 14+2Số 1Số 2Số 3Số 4
Tp Hcm
Đài 1 0Max
88588x85x8
Dong Thap
Đài 2 1Max
38
1
483x84x8
Hue
Đài 3 0
62826x28x2
Phu Yen
Đài 4 1Max
7222
1
7x22x2
Ngày 13+4Số 1Số 2Số 3Số 4
Tien Giang
Đài 1 2Max
7030
1
7x03x0
390:1
Kien Giang
Đài 2 0Max
78988x88x8
Kon Tum
Đài 3 0
20902x09x0
Khanh Hoa
Đài 4 2
84
1
94
1
8x49x4
Ngày 12+3Số 1Số 2Số 3Số 4
Tp Hcm
Đài 1 0
02420x24x2
Hau Giang
Đài 2 1
58185x8
598:1
1x8
Da Nang
Đài 3 2Max
2434
1
2x4
234:1
3x4
Quang Ngai
Đài 4 0
18981x89x8
Ngày 11+3Số 1Số 2Số 3Số 4
Vinh Long
Đài 1 1
84
1
048x40x4
Binh Duong
Đài 2 1
74647x4
744:1
6x4
Gia Lai
Đài 3 1Max
6616
1
6x61x6
Ninh Thuan
Đài 4 0Max
16561x65x6
Ngày 10+2Số 1Số 2Số 3Số 4
Tay Ninh
Đài 1 0Max
86068x60x6
An Giang
Đài 2 1Max
06560x65x6
526:1
Binh Dinh
Đài 3 0Max
68986x89x8
Quang Binh
Đài 4 1Max
38
1
083x80x8
Ngày 09+2Số 1Số 2Số 3Số 4
Dong Nai
Đài 1 0
04840x48x4
Can Tho
Đài 2 0Max
82728x27x2
Da Nang
Đài 3 1Max
44
1
344x43x4
Khanh Hoa
Đài 4 1Max
68086x8
638:1
0x8
Ngày 08...Số 1Số 2Số 3Số 4
Vung Tau
Đài 1 0Max
1010x101x0
Bac Lieu
Đài 2 0
96669x66x6
Dak Lak
Đài 3 0Max
48384x83x8
Quang Nam
Đài 4 0Max
04540x45x4
Ngày 07+2Số 1Số 2Số 3Số 4
Tp Hcm
Đài 1 1Max
8858
1
8x85x8
Dong Thap
Đài 2 0Max
38483x84x8
Hue
Đài 3 0Max
76967x69x6
Phu Yen
Đài 4 1Max
72227x22x2
252:1
Ngày 06+5Số 1Số 2Số 3Số 4
Tien Giang
Đài 1 1
1666
1
1x66x6
Kien Giang
Đài 2 1Max
08880x8
038:1
8x8
Kon Tum
Đài 3 1
2090
1
2x09x0
Khanh Hoa
Đài 4 2Max
68
1
08
1
6x80x8
Ngày 05+8Số 1Số 2Số 3Số 4
Tp Hcm
Đài 1 2Max
8858
1
8x85x8
598:1
Hau Giang
Đài 2 1Max
54245x4
504:1
2x4
Da Nang
Đài 3 4Max
30
1
30
1
x30
030:1
3x0
310:1
Quang Ngai
Đài 4 1
1898
1
1x89x8
Ngày 04+2Số 1Số 2Số 3Số 4
Vinh Long
Đài 1 2Max
76961x6
116:1
1x6
116:1
Binh Duong
Đài 2 0
56966x66x6
Gia Lai
Đài 3 0Max
06160x61x6
Ninh Thuan
Đài 4 0Max
16561x65x6
Ngày 03+1Số 1Số 2Số 3Số 4
Tay Ninh
Đài 1 0Max
30003x00x0
An Giang
Đài 2 0Max
06560x65x6
Binh Dinh
Đài 3 0Max
62926x29x2
Quang Binh
Đài 4 1
24942x49x4
944:1
Ngày 02+4Số 1Số 2Số 3Số 4
Dong Nai
Đài 1 1
96869x68x6
806:1
Can Tho
Đài 2 1Max
54
1
745x47x4
Da Nang
Đài 3 0
20902x09x0
Khanh Hoa
Đài 4 2Max
88
1
088x8
838:1
0x8
Ngày 01+4Số 1Số 2Số 3Số 4
Vung Tau
Đài 1 0
04340x43x4
Bac Lieu
Đài 2 4Max
5262
2
5x2
562:1
532:1
6x2
Dak Lak
Đài 3 0Max
58385x83x8
Quang Nam
Đài 4 0Max
02720x27x2

Tỷ Lệ Vào Tiền

Số 1 và Số 2 Bao 10
Số 3 và Số 4 Bao 1
Mỗi ngày chỉ cần vào 3 lô là bắt đầu có lời

Tổng Lời Lỗ Theo Đài [ 21 Ngày ]

ĐàiSố 1Số 2Số 3Số 4
13
-810
5
1,170
4
426
5
1,425
22
-1,800
6
2,160
7
3,423
2
-1,572
33
-810
5
1,170
6
2,424
2
-1,572
45
1,170
4
180
3
-573
5
1,425
Tổng13
-2,250
20
4,680
20
5,700
14
-294
 7,836
Hãy nhìn bên phải màn hình (ngay dưới dòng này). Bấm vào đó, để xem những tháng trước.

Truy Cập Nhanh

18+ GambleAware
Copyright ©2019 All rights reserved.
Provided by LodeVN Group.