09 - 12 - 2019

#Đài 
Đài 1Tp Hcm
16:15
Soi Cầu
Đài 2Đồng Tháp
16:15
Soi Cầu
Đài 3Huế
17:15
Soi Cầu
Đài 4Phú Yên
17:15
Soi Cầu
Đài 5Miền Bắc
18:15
Soi Cầu

Bạch Thủ Lô

dây lỗ 2, lời 15Bấm Xem +10,269

Dàn Đề Đặc Biệt

Đài 3
dây lỗ 1, lời 3
Bấm Xem +192
Đài 2
dây lỗ 1, lời 4
Bấm Xem +172
Đài 1
dây lỗ 2, lời 2
Bấm Xem +71
Miền Bắc
dây lỗ 3, lời 1
Bấm Xem -118
Đài 4
dây lỗ 6, lời 1
Bấm Xem -305

Xiên 2

Đài 2
dây lỗ 8, lời 1
Bấm Xem +130

Lô tô +513 dây lỗ 8, lời 4
Miền Bắc
dây lỗ 15, lời 2
Bấm Xem +47

Lô tô +225 dây lỗ 5, lời 4
Đài 3
dây lỗ 9, lời 1
Bấm Xem +46

Lô tô +513 dây lỗ 6, lời 3
Đài 4
dây lỗ 15, lời 1
Bấm Xem +18

Lô tô +612 dây lỗ 4, lời 4
Đài 1
dây lỗ 30, lời 0
Bấm Xem -38

Lô tô -180 dây lỗ 9, lời 2

Xiên 3

Đài 2
dây lỗ 25, lời 1
Bấm Xem +97

Lô tô +225 dây lỗ 5, lời 8
Đài 4
dây lỗ 15, lời 1
Bấm Xem +97

Lô tô +720 dây lỗ 4, lời 5
Miền Bắc
dây lỗ 15, lời 1
Bấm Xem +27

Lô tô +288 dây lỗ 2, lời 4
Đài 1
dây lỗ 30, lời 0
Bấm Xem -38

Lô tô +27 dây lỗ 8, lời 4
Đài 3
dây lỗ 30, lời 0
Bấm Xem -38

Lô tô +1,413 dây lỗ 5, lời 8

Chuyên Gia Soi Cầu Bạch Thủ Lô

Đài 5Miền Bắc
C08
dây lỗ 8, lời 4
Bấm Xem +810
C04
dây lỗ 8, lời 2
Bấm Xem +810
C10
dây lỗ 15, lời 3
Bấm Xem +612
T09
dây lỗ 8, lời 2
Bấm Xem +513
C01
dây lỗ 9, lời 2
Bấm Xem +513
C03
dây lỗ 8, lời 2
Bấm Xem +315
T03
dây lỗ 16, lời 3
Bấm Xem +216
C07
dây lỗ 6, lời 2
Bấm Xem +117
T10
dây lỗ 16, lời 3
Bấm Xem +117
 Bấm Xem Tất Cả
Đài 1Miền Nam
T07
dây lỗ 18, lời 2
Bấm Xem +936
T10
dây lỗ 17, lời 3
Bấm Xem +441
T03
dây lỗ 14, lời 2
Bấm Xem +342
T04
dây lỗ 12, lời 3
Bấm Xem +342
C04
dây lỗ 15, lời 4
Bấm Xem +342
C08
dây lỗ 18, lời 2
Bấm Xem +243
C09
dây lỗ 22, lời 3
Bấm Xem +144
 Bấm Xem Tất Cả
Đài 2Miền Nam
T04
dây lỗ 9, lời 2
Bấm Xem +540
C03
dây lỗ 8, lời 2
Bấm Xem +342
C04
dây lỗ 7, lời 2
Bấm Xem +342
C01
dây lỗ 12, lời 2
Bấm Xem +342
C09
dây lỗ 9, lời 2
Bấm Xem +243
T08
dây lỗ 14, lời 2
Bấm Xem +144
 Bấm Xem Tất Cả
Đài 3Miền Trung
C10
dây lỗ 9, lời 3
Bấm Xem +639
T09
dây lỗ 16, lời 4
Bấm Xem +441
C06
dây lỗ 12, lời 2
Bấm Xem +342
C04
dây lỗ 10, lời 2
Bấm Xem +243
C07
dây lỗ 12, lời 2
Bấm Xem +243
C05
dây lỗ 12, lời 2
Bấm Xem +243
T04
dây lỗ 17, lời 3
Bấm Xem +243
 Bấm Xem Tất Cả
Đài 4Miền Trung
T06
dây lỗ 9, lời 3
Bấm Xem +540
T04
dây lỗ 14, lời 2
Bấm Xem +441
C07
dây lỗ 12, lời 4
Bấm Xem +342
C09
dây lỗ 9, lời 3
Bấm Xem +342
T03
dây lỗ 12, lời 3
Bấm Xem +342
T10
dây lỗ 11, lời 2
Bấm Xem +243
C10
dây lỗ 8, lời 2
Bấm Xem +144
T07
dây lỗ 10, lời 3
Bấm Xem +144
 Bấm Xem Tất Cả
 
 
 
ACE (Anh Chị Em) ghi nhớ dùm:
Ứng dụng chỉ giúp ACE kiếm thu nhập đều mỗi tháng.
Và dần dần trở thành 1 Người Biết Cách Đầu Tư.

Ứng dụng không giúp ACE có lời ngay được!
Ứng dụng không giúp ACE đánh 1 phát ăn ngay!
Ứng dụng không giúp ACE đánh 1 phát vào bờ ngay!
Ứng dụng không giúp ACE thỏa mãn máu đỏ đen!

Đầu tư phải có Kế hoạch, phải Chuẩn bị đầy đủ, phải Kiên nhẫn thực hiện Từng Bước theo Kế hoạch để dần dần đạt được Mục Tiêu đã đề ra.
Đừng như những con Bạc nóng vội tất tay là ra Đảo ở ngay!
Nếu đồng ý, thì tiếp tục sử dụng ứng dụng.
Nếu không đồng ý, thì không nên sử dụng!
Thân chào ACE.

Truy Cập Nhanh

Copyright ©2019 All rights reserved.
Provided by LodeVN Group.