Chuyên Gia Soi Cầu - Miền Bắc

Mật Danh T 0 3
để Theo dõi Chuyên Gia, bạn cần
Mở Tài KhoảnĐăng Nhập
Bạn chỉ được theo dõi tối đa 5 Chuyên Gia
Tháng 11 - 2019
Ngày 18Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
??
để Xem Lô, bạn cần
Mở Tài KhoảnĐăng Nhập
Ngày 17Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
55-27
Ngày 16Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
91-27
Ngày 15Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
95-27
Ngày 14Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
00-27
Ngày 13Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
93-27
Ngày 12Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
00-27
Ngày 11Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
03-27
Ngày 10Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
77-27
Ngày 09Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
952+171
Ngày 08Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
031+72
Ngày 07Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
43-27
Ngày 06Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
231+72
Ngày 05Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
031+72
Ngày 04Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
11-27
Ngày 03Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
63-27
Ngày 02Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
71-27
Ngày 01Bao Lô 
Miền Bắc
Đài 5
63-27
Hãy nhìn bên phải màn hình (ngay dưới dòng này). Bấm vào đó, để xem những tháng trước.

Thống Kê Lợi Nhuận Theo Tháng

ThángLô TrúngLợi Nhuận
11 - 20195 / 1736
Lợi nhuận Cao nhất 252
Dây thua cao nhất 8 ngày
10 - 201911 / 31252
Lợi nhuận Cao nhất 306
Dây thua cao nhất 5 ngày
2 Tháng16 / 48288
16 / 48 - Nghĩa Là Gì?
16 = số Lô đã Trúng
48 = số Lô đã Đánh
 
ACE (Anh Chị Em) ghi nhớ dùm:
Ứng dụng chỉ giúp ACE kiếm thu nhập đều mỗi tháng.
Và dần dần trở thành 1 Người Biết Cách Đầu Tư.

Ứng dụng không giúp ACE có lời ngay được!
Ứng dụng không giúp ACE đánh 1 phát ăn ngay!
Ứng dụng không giúp ACE đánh 1 phát vào bờ ngay!
Ứng dụng không giúp ACE thỏa mãn máu đỏ đen!

Đầu tư phải có Kế hoạch, phải Chuẩn bị đầy đủ, phải Kiên nhẫn thực hiện Từng Bước theo Kế hoạch để dần dần đạt được Mục Tiêu đã đề ra.
Đừng như những con Bạc nóng vội tất tay là ra Đảo ở ngay!
Nếu đồng ý, thì tiếp tục sử dụng ứng dụng.
Nếu không đồng ý, thì không nên sử dụng!
Thân chào ACE.

Truy Cập Nhanh

18+ GambleAware
Copyright ©2019 All rights reserved.
Provided by LodeVN Group.