T102019 Đang Theo Dõi
5 Chuyên Gia

Tháng 11 - 2019
T10 - Đài 1
dây thua 15
-207 Bấm Xem
T04 - Đài 2
dây thua 9
-108 Bấm Xem
C02 - Đài 3
dây thua 11
-108 Bấm Xem
C07 - Đài 4
dây thua 12
-207 Bấm Xem
C08 - Đài 5
dây thua 5
+432 Bấm Xem
Tổng-198 
Bấm để Xem Lô
Tháng 10 - 2019
T10 - Đài 1
dây thua 5
+531 Bấm Xem
T04 - Đài 2
dây thua 5
+729 Bấm Xem
C02 - Đài 3
dây thua 6
+234 Bấm Xem
C07 - Đài 4
dây thua 5
+531 Bấm Xem
C08 - Đài 5
dây thua 4
+549 Bấm Xem
Tổng+2,574 
Bấm để Xem Lô
Ghi chú
Đài 1, 2Miền Nam
Đài 3, 4Miền Trung
Đài 5Miền Bắc
ACE (Anh Chị Em) ghi nhớ dùm:
Ứng dụng chỉ giúp ACE kiếm thu nhập đều mỗi tháng.
Và dần dần trở thành 1 Người Biết Cách Đầu Tư.

Ứng dụng không giúp ACE có lời ngay được!
Ứng dụng không giúp ACE đánh 1 phát ăn ngay!
Ứng dụng không giúp ACE đánh 1 phát vào bờ ngay!
Ứng dụng không giúp ACE thỏa mãn máu đỏ đen!

Đầu tư phải có Kế hoạch, phải Chuẩn bị đầy đủ, phải Kiên nhẫn thực hiện Từng Bước theo Kế hoạch để dần dần đạt được Mục Tiêu đã đề ra.
Đừng như những con Bạc nóng vội tất tay là ra Đảo ở ngay!
Nếu đồng ý, thì tiếp tục sử dụng ứng dụng.
Nếu không đồng ý, thì không nên sử dụng!
Thân chào ACE.

Truy Cập Nhanh

18+ GambleAware
Copyright ©2019 All rights reserved.
Provided by LodeVN Group.