GUEST Đang Theo Dõi
5 Chuyên Gia

Tháng 11 - 2019

Ngày 18Bao Lô 
T07 - Đài 1
Tp Hcm
??
T04 - Đài 2
Đồng Tháp
??
C10 - Đài 3
Huế
??
T06 - Đài 4
Phú Yên
??
C04 - Đài 5
Miền Bắc
??
để Xem Lô, bạn cần
Mở Tài KhoảnĐăng Nhập
Ngày 17Bao Lô+99
T07 - Đài 1
Tiền Giang
64-18
T04 - Đài 2
Kiên Giang
491+81
C10 - Đài 3
Kon Tum
461+81
T06 - Đài 4
Khánh Hòa
55-18
C04 - Đài 5
Miền Bắc
99-27
Ngày 16Bao Lô...
T07 - Đài 1
Tp Hcm
42-18
T04 - Đài 2
Hậu Giang
25-18
C10 - Đài 3
Đà Nẵng
09-18
T06 - Đài 4
Quảng Ngãi
05-18
C04 - Đài 5
Miền Bắc
851+72
Ngày 15Bao Lô-99
T07 - Đài 1
Vĩnh Long
91-18
T04 - Đài 2
Bình Dương
41-18
C10 - Đài 3
Gia Lai
83-18
T06 - Đài 4
Ninh Thuận
72-18
C04 - Đài 5
Miền Bắc
40-27
Ngày 14Bao Lô-99
T07 - Đài 1
Tây Ninh
31-18
T04 - Đài 2
An Giang
64-18
C10 - Đài 3
Bình Định
84-18
T06 - Đài 4
Quảng Bình
95-18
C04 - Đài 5
Miền Bắc
41-27
Ngày 13Bao Lô-99
T07 - Đài 1
Đồng Nai
50-18
T04 - Đài 2
Cần Thơ
52-18
C10 - Đài 3
Đà Nẵng
09-18
T06 - Đài 4
Khánh Hòa
33-18
C04 - Đài 5
Miền Bắc
85-27
Ngày 12Bao Lô...
T07 - Đài 1
Vũng Tàu
59-18
T04 - Đài 2
Bạc Liêu
42-18
C10 - Đài 3
Dak Lak
041+81
T06 - Đài 4
Quảng Nam
31-18
C04 - Đài 5
Miền Bắc
85-27
Ngày 11Bao Lô...
T07 - Đài 1
Tp Hcm
09-18
T04 - Đài 2
Đồng Tháp
58-18
C10 - Đài 3
Huế
421+81
T06 - Đài 4
Phú Yên
89-18
C04 - Đài 5
Miền Bắc
03-27
Ngày 10Bao Lô...
T07 - Đài 1
Tiền Giang
66-18
T04 - Đài 2
Kiên Giang
651+81
C10 - Đài 3
Kon Tum
83-18
T06 - Đài 4
Khánh Hòa
56-18
C04 - Đài 5
Miền Bắc
01-27
Ngày 09Bao Lô+99
T07 - Đài 1
Tp Hcm
42-18
T04 - Đài 2
Hậu Giang
35-18
C10 - Đài 3
Đà Nẵng
32-18
T06 - Đài 4
Quảng Ngãi
432+180
C04 - Đài 5
Miền Bắc
59-27
Ngày 08Bao Lô...
T07 - Đài 1
Vĩnh Long
88-18
T04 - Đài 2
Bình Dương
15-18
C10 - Đài 3
Gia Lai
00-18
T06 - Đài 4
Ninh Thuận
801+81
C04 - Đài 5
Miền Bắc
31-27
Ngày 07Bao Lô...
T07 - Đài 1
Tây Ninh
93-18
T04 - Đài 2
An Giang
17-18
C10 - Đài 3
Bình Định
64-18
T06 - Đài 4
Quảng Bình
20-18
C04 - Đài 5
Miền Bắc
311+72
Ngày 06Bao Lô...
T07 - Đài 1
Đồng Nai
47-18
T04 - Đài 2
Cần Thơ
69-18
C10 - Đài 3
Đà Nẵng
09-18
T06 - Đài 4
Khánh Hòa
55-18
C04 - Đài 5
Miền Bắc
421+72
Ngày 05Bao Lô+99
T07 - Đài 1
Vũng Tàu
06-18
T04 - Đài 2
Bạc Liêu
42-18
C10 - Đài 3
Dak Lak
441+81
T06 - Đài 4
Quảng Nam
981+81
C04 - Đài 5
Miền Bắc
19-27
Ngày 04Bao Lô+198
T07 - Đài 1
Tp Hcm
521+81
T04 - Đài 2
Đồng Tháp
30-18
C10 - Đài 3
Huế
091+81
T06 - Đài 4
Phú Yên
801+81
C04 - Đài 5
Miền Bắc
47-27
Ngày 03Bao Lô+198
T07 - Đài 1
Tiền Giang
732+180
T04 - Đài 2
Kiên Giang
01-18
C10 - Đài 3
Kon Tum
26-18
T06 - Đài 4
Khánh Hòa
991+81
C04 - Đài 5
Miền Bắc
57-27
Ngày 02Bao Lô...
T07 - Đài 1
Tp Hcm
74-18
T04 - Đài 2
Hậu Giang
33-18
C10 - Đài 3
Đà Nẵng
34-18
T06 - Đài 4
Quảng Ngãi
66-18
C04 - Đài 5
Miền Bắc
681+72
Ngày 01Bao Lô+99
T07 - Đài 1
Vĩnh Long
311+81
T04 - Đài 2
Bình Dương
67-18
C10 - Đài 3
Gia Lai
50-18
T06 - Đài 4
Ninh Thuận
251+81
C04 - Đài 5
Miền Bắc
10-27

Tổng Lợi Nhuận Tháng 11 - 2019

Chuyên GiaLô TrúngLời
T07 - Đài 14 / 1790
T04 - Đài 22 / 17-108
C10 - Đài 35 / 17189
T06 - Đài 47 / 17387
C04 - Đài 54 / 17-63
 22 / 85495
 
ACE (Anh Chị Em) ghi nhớ dùm:
Ứng dụng chỉ giúp ACE kiếm thu nhập đều mỗi tháng.
Và dần dần trở thành 1 Người Biết Cách Đầu Tư.

Ứng dụng không giúp ACE có lời ngay được!
Ứng dụng không giúp ACE đánh 1 phát ăn ngay!
Ứng dụng không giúp ACE đánh 1 phát vào bờ ngay!
Ứng dụng không giúp ACE thỏa mãn máu đỏ đen!

Đầu tư phải có Kế hoạch, phải Chuẩn bị đầy đủ, phải Kiên nhẫn thực hiện Từng Bước theo Kế hoạch để dần dần đạt được Mục Tiêu đã đề ra.
Đừng như những con Bạc nóng vội tất tay là ra Đảo ở ngay!
Nếu đồng ý, thì tiếp tục sử dụng ứng dụng.
Nếu không đồng ý, thì không nên sử dụng!
Thân chào ACE.

Truy Cập Nhanh

18+ GambleAware
Copyright ©2019 All rights reserved.
Provided by LodeVN Group.