Thống Kê Lợi Nhuận
Bạch Thủ Lô

ThángLô TrúngLợi Nhuận
12 - 201928 / 110630
Lợi nhuận Cao nhất 630
dây Lỗ 1 ngày, Lời 5 ngày
Bấm để Xem Lô 12 - 2019
11 - 2019150 / 4346,237
Lợi nhuận Cao nhất 6,237
dây Lỗ 1 ngày, Lời 15 ngày
Bấm để Xem Lô 11 - 2019
10 - 2019125 / 4543,402
Lợi nhuận Cao nhất 3,402
dây Lỗ 2 ngày, Lời 7 ngày
Bấm để Xem Lô 10 - 2019
3 Tháng303 / 99810,269
303 / 998 - Nghĩa Là Gì?
303 = số Lô đã Trúng
998 = số Lô đã Đánh
Lợi nhuận trung bình mỗi tháng
3,423
ACE (Anh Chị Em) ghi nhớ dùm:
Ứng dụng chỉ giúp ACE kiếm thu nhập đều mỗi tháng.
Và dần dần trở thành 1 Người Biết Cách Đầu Tư.

Ứng dụng không giúp ACE có lời ngay được!
Ứng dụng không giúp ACE đánh 1 phát ăn ngay!
Ứng dụng không giúp ACE đánh 1 phát vào bờ ngay!
Ứng dụng không giúp ACE thỏa mãn máu đỏ đen!

Đầu tư phải có Kế hoạch, phải Chuẩn bị đầy đủ, phải Kiên nhẫn thực hiện Từng Bước theo Kế hoạch để dần dần đạt được Mục Tiêu đã đề ra.
Đừng như những con Bạc nóng vội tất tay là ra Đảo ở ngay!
Nếu đồng ý, thì tiếp tục sử dụng ứng dụng.
Nếu không đồng ý, thì không nên sử dụng!
Thân chào ACE.

Truy Cập Nhanh

Copyright ©2019 All rights reserved.
Provided by LodeVN Group.